کاشف اسرار –با حضور مصطفی طزری، معاون فنی و زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور و محمد سجاد سیاهکار زاده، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان؛ شورای پدافند غیرعامل منطقه آزاد انزلی تشکیل شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این شورا، با اشاره به آیات قرآن کریم، مهمترین مأموریت های کاری مناطق آزاد را که مرتبط با موضوعات پدافند غیرعامل می باشند را خلاصه در شرح وظایف ابلاغی در قالب ماده ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برشمرد و اظهار داشت: در کارویژه ایی همچون تسهیل و توسعه تولید وانتقال تکنولوژی که برای مناطق آزاد تعیین شده، باید الزامات وجودی زیرساخت های فناورانه، آی تی محور، یا انتقال تکنولوژی از مبدأ کشور و فرهنگ اقتصادی دیگری را براساس شاخص های پدافند غیرعامل مورد توجه قرار داد.

وی با ارائه تحلیلی از شرح وظیفه توسعه و تسهیل تولید از سوی مناطق آزاد در ماده ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که زمینه تمرکز فعالیت های اقتصادی و حضور فعالین اقتصادی را فرآهم می کند، اشاره ای به ظرفیت ها و توانمندی های منطقه آزاد متبوع خود نموده و گفت: منطقه آزاد انزلی، به عنوان یک منطقه فشرده کوچک مقیاس ولی پرارزش در سطح ملی و بین المللی محسوب می شود، و یکی از مناطق آزاد بسیار استراتژیک و مهم کشور است.

محمد سجاد ساهکارزاده به بیان زمینه های ایفای نقش مناطق آزاد و منطقه آزاد انزلی در حوزه توسعه صادرات و تأمین کالاهای اساسی کشور پرداخته و با تصریح بر اینکه جلب و جذب سرمایه گذاران خارجی یکی از مأموریت مهم مناطق آزاد قلمداد می شود؛ اضافه کرد: چنین کارویژه ای براساس راهبرد تسهیل و توسعه مناسبات با کشورهای دوست و غیر متخاصم به عنوان یکی از مبانی دیپلماسی اقتصادی و همکاری های منطقه ای در دستور کار قرار دارد که در این مسیر نمی توان و نباید از اصول پدافند غیرعامل غافل شد.

معاون زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز در جلسه شورای پدافند غیرعامل منطقه آزاد انزلی با تبیین مبانی حقوقی و قانونی پدافند غیرعامل در زمینه ها و حوزه های کاری مختلف کشور، مناطق آزاد را یکی از ارکان اصلی پدافند غیرعامل کشور بیان کرد و تأکید نمود: افزایش همکاری های ما “در و با” مناطق آزاد در قالب اجرای ماده ۶۵ و وظایف قانونی آن بنا نهاد شده و طبق ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه، مدیرعامل عالی ترین مقام مسئول منطقه آزاد در حوزه پدافند غیرعامل است.

وی با قدردانی از همکاری خوب میان سازمان منطقه آزاد انزلی، اداره کل پدافند غیرعامل استانداری گیلان و پدافند غیرعامل کشور؛ اضافه کرد: عمل در چارچوب ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه، فرصت و ظرفیت خوبی برای تسهیل و توسعه همکاری ها محسوب می شود.

معاون زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور تداوم کارکردها و ارتقاء بازدارندگی را از مهمترین محورهای کاری سازمان متبوع خود اعلام و با تشریح مولفه ها و الزمات پدافند غیرعامل در حوزه سایبری و امنیت بسترهای دولت الکترونیک؛ افزود: قطعاً امنیت پایدار در حوزه کسب و کارهای اینترنتی و سایبری یکی از زیرساخت های اساسی و اصلی در زمینه جذب و ماندگاری سرمایه گذاران است.

مصطفی طزری با تجزیه و تحلیل مولفه های مختلف و مرتبط فی مابین مناطق آزاد و شاخص های پدافند غیرعامل؛ نقش مناطق آزاد تجاری صنعتی را در جنگ اقتصادی و تحریم ها مهم ارزیابی نمود و گفت: با توجه به نقش و جایگاه مناطق آزاد به عنوان یک مولفه امنیت ساز؛ در دولت سیزدهم همکاری های خوبی فی مابین دبیرخانه شورایعالی و مناطق آزاد افزایش یافته چراکه هم افزایی میان نهادی به تقویت و تحکیم بنیان های پدافند غیرعامل که بستر رونق فضای کسب و کار است منجر می شود.

وی با تصریح براینکه پدافند غیرعامل هزینه کرد نیست، بلکه سرمایه گذاری در زیرساخت های امنیت پایدار کشور است، سازوکارهای افزایش همکاری ها در حوزه آموزشی، دوره های حین خدمت، برپایی رزمایش های سایبری، دستورالعمل های کاری، حمایت از طرح های پژوهشی مرتبط با این حوزه، بهره مندی از مشاورین و مشاوره های سازمان و هم افزایی بیش از پیش میان دو نهاد را مورد تأکید قرار داد.

گفتنی است در این جلسه، دبیر پدافند غیرعامل منطقه آزاد انزلی، مدیران مرتبط و مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گیلان گزارشی از اقدامات صورت گرفته و برنامه های در دست اقدام در این حوزه ارائه دادند.

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :