کاشف اسرار –ژان خو مدیر بخش بازرگانی سفارت چین، با محمد سجاد سیاهکار زاده رییس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار کرده و در خصوص سازوکارهای گسترش همکاری‌های دو کشور براساس ظرفیت ها و مزیت های این منطقه به گفتگو پرداختند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی جلب سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد تجاری صنعتی را یکی از مهمترین اهداف و اولویت های کاری برنامه ای ایجاد مناطق آزاد در ایران اعلام و اظهار داشت: بخش عمده تجارت خارجی کشورمان نیز از طریق مناطق آزاد صورت می گیرد.

وی نزدیکی به تهران، کشورهای حوزه اوراسیا، واقع شدن در کریدورهای بین المللی و وجود دو مجتمع بندری مهم را وجوه متمایز منطقه آزاد انزلی جهت توسعه مناسبات دو کشور برشمرد و با اشاره به مناسبات دو کشور و جایگاه چین در معادلات سرمایه گذاری جهانی، حضور بیش از پیش سرمایه گذاران چینی در منطقه متبوع خود را خواستار شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تصریح بر اینکه زمینه برای حضور دیگر شرکت های چینی یا افزایش حجم طرح های سرمایه گذاری موجود مهیا است، افزود: علاوه بر حوزه های تولیدی و بازرگانی،امکان سرمایه گذاری چینی ها در حوزه های بندری منطقه از قبیل احداث اسکله نیز وجود دارد،موضوعی که می تواند زمینه فعال تر شدن کریدورهای بین المللی عبوری از مسیر این منطقه را برای شرکت های چینی فرآهم نماید.

سیاهکار زاده با اشاره به توافقنامه سازمان متبوع خود با نماینده مناطق آزاد روسیه به نمایندگی از دو کشور در جریان کمیسیون مشترک ایران و روسیه، به منظور فعال سازی کریدور شمال جنوب،حضور سرمایه گذاران چینی در این برنامه کاری همکاری منطقه ای را فرصت مناسبی جهت حضور بیشتر شرکت های چینی در مسیر فعال سازی راهگذر مزبور ارزیابی کرد. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه در آینده نزدیک خط ریل سراسری ایران به مجتمع بندری کاسپین این منطقه وصل می شود، اضافه کرد: با بهره‌برداری از این طرح زیرساختی شاهد مهیا شدن دسترسی تجار به حمل و نقل ریلی ارزان قیمت و گسترش مناسبات بین منطقه ای با محوریت منطقه آزاد انزلی خواهیم بود.

سیاهکارزاده خواستار همکاری بیش از پیش دولت جمهوری خلق چین در مسیر تسهیل حمل و نقل کالا از مسیر کریدور چین قزاقستان ایران که از سوی منطقه آزاد انزلی ایجاد گردیده، شد و گفت: کاهش هزینه های انتقال کالا مابین شرق و غرب آسیا و افزایش همکاری ها میان کشورهای عضو اتحادیه های بین المللی ای که دو کشور عضو آن می باشند از مهمترین دستاوردهای این همکاری محسوب می شود.

رییس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه جهت توسعه همکاری های دوجانبه در برخی رویدادهای سرمایه گذاری چین شرکت کرده ایم، آمادگی سازمان متبوع خود را برای تشکیل وبینار و جلسات آنلاین برای بررسی بسته های سرمایه گذاری این منطقه بیان نموده و از سفیر چین برای بازدید از نخستین منطقه آزاد شمال ایران دعوت به عمل آورد.

مدیر سرمایه گذاری سفارت جمهوری خلق چین با بیان اینکه بازدید از ظرفیت ها و توانمندی های منطقه آزاد انزلی برای امکان سنجی فرصت های جدید سرمایه گذاری و آشنایی با شرکت های چینی فعال در سطح منطقه، از مهمترین دلایل حضور در منطقه آزاد انزلی می باشد،افزود: اقبال سرمایه گذاران ایرانی و خارجی به منطقه آزاد انزلی بیانگر عملکرد مناسب مدیران این منطقه بوده، که قابل تقدیر است.

وی با تصریح بر اینکه منطقه آزاد انزلی در زمینه تولیدی، بازرگانی و ترانزیت بین المللی از ظرفیت و آینده خوبی برخوردار است، گفت: عملکرد منطقه آزاد انزلی در شاخص های توسعه ای، ایجاد و تکمیل زیرساختها، میزان و کیفیت بخش خصوصی فعال در منطقه قابل تقدیر می باشد.

مدیر سرمایه گذاری سفارت چین در ایران در تحلیلی ظرفیتهای قانونی و امکانات موجود منطقه آزاد انزلی را عرصه بسیار مناسبی برای حضور سرمایه گذاری خارجی به ویژه چینی ارزیابی نمود و با قدردانی از خدمات رسانی منطقه آزاد انزلی نسبت به سرمایه گذاران چینی،اضافه کرد: با توجه به ظرفیتها و مزیتهای قانونی، منطقه آزاد انزلی یکی از مکان های خوب برای حضور سرمایه گذاران چینی خواهد بود و نقش بیشتری در توسعه مناسبات دو کشور ایفا خواهد کرد.

گفتنی است در این دیدار که مدیران معاونت اقتصادی و روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی حضور داشتند، توضیحاتی در خصوص مزیتها و مشوقهای قانونی منطقه آزاد انزلی برای سرمایه گذاران خارجی، کریدورهای بین المللی عبوری از مسیر منطقه؛ فعالیت ۵ شرکت تولیدی و ۳۰ شرکت بازرگانی و لجستیکی چینی در این منطقه ارائه گردید و کتاب بسته های سرمایه گذاری منطقه آزاد انزلی”کیمیا” تقدیم مدیر چینی شد و در پایان از مجتمع بندری کاسپین و واحد‌های چینی فعال در سطح منطقه بازدید به عمل آوردند.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :