کاشف اسرار  _ بحث جمعیت از مباحث مهم اجتماعی و اقتصادی در هر جامعه بوده و جمعیت از نظر ساخت ، ترکیب و توزیع از مولفه های اقتدار و استحکام ساخت درونی هر جامعه به شمار می رود.توان علمی و منابع مادی و غیر مادی هر جامعه بدون در نظر گرفتن جمعیت معنا دار نیست .زیرا انسان ها هستند که می توانند سرمایه ها را به کار گرفته و ان را به ارزش افزوده تبدیل کنند. بنا بر این حفظ تعادل و پویایی  ساختار جمعیت ، اساسی ترین عامل در بر نامه ریزی توسعه است.سیاستهای جمعیتی با مسائلی همچون اشتغال ، در امد زایی ، مولد بودن ، آموزش ، مسکن ، امکانات رفاهی ، پیشرفت اقتصادی ، تغییرات اجتماعی ، تحولات محیط زیست و …. همراه است و عدم تعادل آن آسیب جدی است که جبران ان به راحتی امکان پذیر نیست.

  افزایش میانگین سنی جمعیت و کمی نسل جوان از مشکلاتی است که پیشرفت هر جامعه را با رکود مواجه می سازد .بنا براین هر چقدر هرم سنی جمعیتی قاعده بزرگتری داشته باشد.با افزایش  نسل جوان مولد در کنار پیشکسوتان سنی با تجربه   موفقیت در جامعه بیشتر خواهد بود .

  امروزه در جامعه  تابعه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  نرخ جمعیتی در سرا شیبی کاهش قرار گرفته و از ۲٫۶۵ در سال ۱۳۹۷ به ۲٫۰۳ در سال ۱۴۰۰ رسده است که می بایست توجه به پیشگیری از آسیبهای جمعیتی را انجام داد. مسائلی همچون چالشهای آموزشی ، سلامت محیط  زیست ، مقابله با فقر و بیکاری ، تامین معاش، سلامت و رفاه جامعه  ، بهبود کیفیت زندگی ، امید به زندگی بدون ناتوانی و سایر موضوعات روز به میزان متناسب با جمعیت ، نیاز به مدیریت صحیح دارد.جمعیت کم از مشکلات جلو گیری نمی کند.بلکه جمعیت متناسب و مدیریت صحیح وضعیت ، زمینه رشد و تحول جامعه را فراهم می کند.بنا بر این توازن و جوانی جمعیت نکته مهم و اساسی جهت بر نامه ریزی تحول و تعالی خانواده به عنوان اولین نظام اجتماعی می باشد.امید است با مشارکت هم بتوانیم اقدامات موثری را در راستای تحولات اساسی جمعیتی در  جامعه  شامل

  • حفظ و نگهداری و پویایی و جوانی جمعیت
  • پیشگیری از آسیب های اجتماعی
  • تحکیم بنیان خانواده با اصالت فرزند اوری و فرزند پروری سالم
  • پایداری خانواده با ارتقاء رضایتمندی زوجین از زندگی مشترک و  ارتقاء اگاهی و مهارت ایشان  در مورد ارتباط موثر ، تاب اوری و سایر ابعاد مهارتهای فردی و تعاملات اجتماعی
  • تکریم و حفظ منزلت اجتماعی پیشکسوتان سنی لحاظ نمودن سبک زندگی ایرانی –اسلامی
  • ارتقاء کیفیت و کمیت مراقبت سلامت زنان و مادران باردار
  • ارتقاء کیفیت و کمیت مراقبت سلامت مردان
  • تامین خدمات پیشگیری از نا باروری
  • ارائه آموزشهای عمومی و تخصصی سلامت  و جوانی جمعیت
  • بهبود تغذیه با لحاظ نمودن سبک زندگی ایرانی –اسلامی
  • بهبود فعالیت فیزیکی و تحرک بدنی با لحاظ نمودن سبک زندگی ایرانی –اسلامی
  • وسایر فعالیت های مرتبط با ارتقاء کیفیت زندگی را داشته باشیم.

  Print Friendly, PDF & Email

  اشتراک این خبر در :