کاشف اسرار-معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری رشت با تاکید بر نظارت جدی بر چگونگی مدیریت پسماند عفونی از سوی درمانگاه ها و مطب های پزشکی، هشدار داد: با درمانگاه ها و مطب های پزشکی متخلف در زمینه مدیریت پسماند عفونی با جدیت برخورد می شود.

به گزارش کاشف اسرار به نقل از سایت فرمانداری، محمد علی پور یحیی ویشکائی در جلسه کارگروه مدیریت پسماند عفونی شهرستان رشت ،اظهار کرد:رها کردن پسماندهای عفونی از سوی برخی از درمانگاه ها، مطب ها و کلینیک های پزشکی با اصول اخلاقی و قانونی مغایرت دارد.

وی افزود: با قاطعیت با آن دسته از افرادی که حتی به حداقل های پروتکل های بهداشتی اعتنا نمی کنند و خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات نمی دانند برخورد می شود.

معاون فرماندار رشت،تصریح کرد: به دلیل افزایش زباله های بیمارستانی و شرایط بیماری کرونا باید حساسیت های بیشتری در روند مدیریت  پسماندهای بیمارستانی و عفونی انجام شود.

پور یحیی ویشکایی” با تاکید بر ضرورت نظارت جدی بر چگونگی رعایت پروتکل های بهداشتی در زمینه مدیریت پسماندهای عفونی، گفت: خوش بختانه اکثریت درمانگاه ها و مطب های پزشکی همکاری خوبی در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی و مدیریت پسماندهای عفونی دارند.

وی هشدار داد :با توجه به حساسیت این موضوع، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست که عده ای در این زمینه مغایر قوانین و مقررات رفتار کنند.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :