کاشف اسرار-یکم شهریور ماه 1400 بود استاندار سابق گیلان طی حکمی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری رودبار را با حفظ سمت به عنوان سرپرست بخش داری رحمت آباد و بلوکات این شهرستان منصوب کرد.

به گزارش کاشف اسرار، از زمان صدور حکم بخش داری برای ” قاسم رضایی برسری ” 7 ماه و 22 روز سپری شده این در حالی است وی سمت قبلی را در 22 مهر ماه 1399 یعنی 1 سال و 6 ماه و 1 روز بر عهده گرفته و هم چنان استمرار دارد.

با گذشت بیش از چهار ماه از انتصاب معاون فرماندار در سمت بخشداری منع قانونی دارد و دلیل این مدعا وجود قانون خمات مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه هشتم مهرماه 1386کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی است.

طبق ماده 32این قانون هریک از کارمندان دستگاههای اجرائی‌، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به‌کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک‌سال از ابلاغ این قانون ممنوع است‌.

از سوی دیگرطبق ماده 94 این قانون تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع و در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز  است.

هم چنین بر اساس تبصره ماده 94 این قانون عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

حال از مسئولین اداره کل بازرسی گیلان سوال می شود كه طبق قانون تشکیل این نهاد نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده كیست؟

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :