کاشف اسرار- چهاردهم فروردین ماه جاری بود یک شهروند ایرانی و مدیر مسئول پایگاه خبری کاشف اسرار ” به وسیله سامانه ” انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ” تقاضای ارائه ” لیست مشاورین شهردار رشت ” به ثبت رسید.

به گزارش کاشف اسرار، مسئول سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری رشت در روز جاری لیست مشاورین شهردار را : ” مهدی نوری هریس – محمد نوری هریس- سجاد محجوب ، علی رضا قانع صومعه سرایی و لیلا عزیزی لیفکویی ” منتشر و معرفی کرد.

لازم به ذکر می باشد طبق ابلاغ واصله ، حکم مشاوره ” محمد نوری هریس ” در دوره تصدی پست شهرداری رشت توسط ” سید محمد احمدی ” صادر و حکم ” مهدی نوری هریس ” توسط ” علی بهارمست ” به عنوان : ” سرپرست شهرداری ” صادر و هم چنان این پنج نفر مشاور هستند.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :