کاشف اسرار-شهرداری رشت در گام دوم خود در جهت حل معضل سراوان، راهبرد دو شیفته شدن کارخانه کودآلی را از فردا چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ با هدف کاهش حجم زباله ورودی به سراوان انجام خواهد داد.

به گزارش کاشف اسرار به نقل از سایت شهرداری رشت – دو شیفته شدن کارخانه کودآلی جهت کاهش ورود زباله به سراوان گام دومی است که به دستور شهردار ،در راستای بهبود شرایط لندفیل سراوان عملیاتی می شود .
از آن جایی که یکی از مؤلفه‌های اساسی بهسازی لندفیل سراوان در کنار اجرای پروژه‌های چند گانه پسماند و راهبرد تفکیک زباله از مبدأ بحث کاهش ورود زباله به محل دفنگاه می‌باشد، با هدف کاهش حجم زباله ورودی به لندفیل، کارخانه کودآلی لاکان از فردا چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ به شکل دو شیفته به فعالیت خود ادامه می دهد.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :