کاشف اسرار- با احکام جداگانه ای از سوی مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری گیلان،سرپرستان معاونت های گردشگری،سرمایه گذاری،صنایع دستی و هنر های سنتی و میراث فرهنگی منصوب و مشغول به کار شدند.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار در حوزه اجتماعی، طی احکام جداگانه” ولی جهانی ” ، ” حمید آذر پور قره بلاغ ” که از دوره مدیرکلی ” رضا علیزاده سوستانی ” عهده دار سمت ” معاون گردشگری ” بود به سمت ” سرپرست معاونت صنایع دستی ” منصوب شد.

با انتصاب ” فرزاد رشیدی وزمتری ” اهل شهرستان ماسال به سمت مشاور معاون وزیر میراث فرهنگی در امور هنرهای سنتی و صنایع دستی، ” حمید رضا آذر پور قره بلاغ ” جایگزین او شد.

با انتصاب ” رضا حسن پور کلاسی ” به سمت ” سرپرست معاونت گردشگری اداره کل “، جایگزین ” حمید رضا آذر پور قره بلاغ ” شد.

با انتصاب ” رضا حسن پور کلاسی ” به سمت ” سرپرست معاونت گردشگری اداره کل “، زهرا جهانی ” جایگزین او شد.

با انتصاب ” ولی جهانی ” معاون پیشین میراث فرهنگی به سمت مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان، ” حسین رفیعیان ” به سمت ” سرپرست این معاونت ” منصوب شد

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :