کاشف اسرار- وزیر کشور طی گفتگویی تلویزیونی ،تاکید کرد : “مجوز افزایش قیمت با حذف ارز ترجیحی فقط برای مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن صادر شده و به غیر از این کالاها، هیچ کالای دیگری حق افزایش قیمت ندارد”.

برخی از شهروندان رشتی پس از اسمتماع گفتگو ” احمد وحیدی ” به فروشگاه های سطح رشت هجوم بردند و سبب اتمام عرضه مرغ در واحدهای صنفی شدند به طوری که برخی از واحدها تعطیل یا مرغ نداشتند.

تأمین و حفظ امنیت داخلی واستقرار نظم و آرامش در کشور و اجرای سیاست های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی ، اقتصادی و عمرانی از جمله ماموریت ها و وظایف وزارت کشور است

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :