کاشف اسرار- با اخذ تصمیم مدیر عامل بانک ملی ایران ، ” سید رسول میر خلفی ” اهل اصفهان با سمت مدیریت امور شعب گیلان وداع کرد و به سمت سرپرست امور شعب بانک ملی استان قم منصوب شد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار ، ” میر خلفی ” از مرداد ماه 1399 عهده دار این سمت بود و تاکنون شخصی به عنوان مدیر جدید امور شعب بانک ملی استان گیلان انتخاب نشده است .

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :