کاشف اسرار – استاندار گیلان گفت: از اعتبارات مصوب سفر رییس جمهوری به گیلان یک هزار میلیارد تومان برای توسعه بیمارستان‌های پورسینا، رازی و شفای رشت در نظر گرفته شده است.

اسداله عباسی امروز در بازدید از طرح توسعه بیمارستان پورسینا رشت  از حمایت از توسعه زیرساخت‌های درمانی در گیلان خبر داد و گفت: صیانت از سلامت مردم، از دغدغه‌های اصلی‌ دولت سیزدهم است، هیچ پروژه عام‌المنفعه‌ای نباید حتی برای مدتی کوتاه، متوقف شود.

وی با اشاره به ضرورت توجه جدی به امر توسعه زیرساخت‌های بهداشت و درمان، از بیمارستان پورسینای رشت به‌عنوان یکی از مهم ترین مراکز درمانی یاد کرد که با قدمتی افزون بر یکصد سال توانسته سهم قابل توجهی در درمان بیماران استان داشته باشد.

استاندار گیلان با بیان اینکه نسل گذشته با تاسیس این بیمارستان میراثی ارزشمند را برای امروز به یادگار گذاشتند، توسعه همه‌جانبه این مرکز درمانی را الزامی دانست که باید متناسب با شرایط کنونی و سنجش نیازمندی‌های آینده صورت گیرد.

عباسی تصریح کرد: از جمله اصلی‌ترین دغدغه‌های دولت سیزدهم صیانت از سلامت مردم است و در این راستا رییس جمهوری در سفرهای استانی، به توسعه زیرساخت‌های درمانی توجه ویژه ای دارد.

وی با اشاره به اعتبارات مصوب از سفر رییس جمهوری به گیلان خاطرنشان کرد: در جریان این سفر؛یک هزار میلیارد تومان برای توسعه بیمارستان‌های پورسینا، رازی و شفای رشت در نظر گرفته شده و در خصوص مرکز درمانی پورسینا افزایش تخت‌های آن از ۳۵۰ تخت خواب به  ۵۰۰ تخت‌خواب مورد نظر است که باید با هزینه‌کرد اصولی، زمینه ارائه خدمات بهتر به مردم فراهم آید.

استاندار گیلان همکاری سایر نهادها همچون شهرداری و شورای اسلامی شهر در جهت پیشبرد اجرای پروژه مذکور را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید تمامی الزامات فنی به درستی لحاظ شود و در تصمیم‌گیری‌های تخصصی، اصل مهم آینده‌نگری و توسعه شهری ازجمله مبلمان شهری البته به‌گونه‌ای که موجب برهم خوردن ظاهر همسان شهر نشود، مورد توجه قرار گیرد.

وی  به عملکرد قابل قبول گیلان در بخش درمان بیماران و نیز واکسیناسیون کرونا اشاره کرد و گفت: باید تلاش کنیم تا در حوزه بهداشت و درمان به خودکفایی و توانمندی کامل دست یابیم و وابستگی به خارج از استان، نداشته باشیم.

عباسی با تاکید بر لزوم هم افزایی و تعاملات بین بخشی برای توسعه فضای بهداشت و درمان در استان، افزایش پروازهای فرودگاه گیلان به مقاصد دیگر کشورها را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: باید از تمام ظرفیت های موجود برای تبدیل شدن به قطب سلامت کشور بهره بگیریم.

وی نوسازی بافت فرسوده شهری را راهبردی برای دستیابی به ابعاد کالبدی توسعه پایدار شهری خواند و گفت: از اجرای پروژه های توسعه محور استان به ویژه حوزه بهداشت ودرمان حمایت می کنیم و نباید در اجرای این مهم، حتی یک‌روز هم تأخیر وجود داشته باشد.

استاندار گیلان با تاکید بر اینکه هیچ پروژه عام المنفعه ای نباید حتی برای مدتی کوتاه متوقف شود، از شهرداری رشت به عنوان نهادی اثرگذار در امر توسعه شهری یاد کرد که باید عملکردی جهادی و تلاشی مضاعف به انجام برساند.

اسداله عباسی در بازدید از طرح توسعه بیمارستان پورسینا رشت  از حمایت از توسعه زیرساخت‌های درمانی در گیلان خبر داد و گفت: صیانت از سلامت مردم، از دغدغه‌های اصلی‌ دولت سیزدهم است، هیچ پروژه عام‌المنفعه‌ای نباید حتی برای مدتی کوتاه، متوقف شود.

وی با اشاره به ضرورت توجه جدی به امر توسعه زیرساخت‌های بهداشت و درمان، از بیمارستان پورسینای رشت به‌عنوان یکی از مهم ترین مراکز درمانی یاد کرد که با قدمتی افزون بر یکصد سال توانسته سهم قابل توجهی در درمان بیماران استان داشته باشد.

استاندار گیلان با بیان اینکه نسل گذشته با تاسیس این بیمارستان میراثی ارزشمند را برای امروز به یادگار گذاشتند، توسعه همه‌جانبه این مرکز درمانی را الزامی دانست که باید متناسب با شرایط کنونی و سنجش نیازمندی‌های آینده صورت گیرد.

عباسی تصریح کرد: از جمله اصلی‌ترین دغدغه‌های دولت سیزدهم صیانت از سلامت مردم است و در این راستا رییس جمهوری در سفرهای استانی، به توسعه زیرساخت‌های درمانی توجه ویژه ای دارد.

وی با اشاره به اعتبارات مصوب از سفر رییس جمهوری به گیلان خاطرنشان ساخت: در جریان این سفر؛یک هزار میلیارد تومان برای توسعه بیمارستان‌های پورسینا، رازی و شفای رشت در نظر گرفته شده و در خصوص مرکز درمانی پورسینا افزایش تخت‌های آن از ۳۵۰ تخت خواب به  ۵۰۰ تخت‌خواب مورد نظر است که باید با هزینه‌کرد اصولی، زمینه ارائه خدمات بهتر به مردم فراهم آید.

استاندار گیلان همکاری سایر نهادها همچون شهرداری و شورای اسلامی شهر در جهت پیشبرد اجرای پروژه مذکور را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید تمامی الزامات فنی به درستی لحاظ شود و در تصمیم‌گیری‌های تخصصی، اصل مهم آینده‌نگری و توسعه شهری ازجمله مبلمان شهری البته به‌گونه‌ای که موجب برهم خوردن ظاهر همسان شهر نشود، مورد توجه قرار گیرد.

وی  به عملکرد قابل قبول گیلان در بخش درمان بیماران و نیز واکسیناسیون کرونا اشاره کرد و گفت: باید تلاش کنیم تا در حوزه بهداشت و درمان به خودکفایی و توانمندی کامل دست یابیم و وابستگی به خارج از استان، نداشته باشیم.

عباسی با تاکید بر لزوم هم افزایی و تعاملات بین بخشی برای توسعه فضای بهداشت و درمان در استان، افزایش پروازهای فرودگاه گیلان به مقاصد دیگر کشورها را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: باید از تمام ظرفیت های موجود برای تبدیل شدن به قطب سلامت کشور بهره بگیریم.

وی نوسازی بافت فرسوده شهری را راهبردی برای دستیابی به ابعاد کالبدی توسعه پایدار شهری خواند و گفت: از اجرای پروژه های توسعه محور استان به ویژه حوزه بهداشت ودرمان حمایت می کنیم و نباید در اجرای این مهم ، حتی یک‌روز هم تأخیر وجود داشته باشد.

استاندار گیلان با تاکید بر اینکه هیچ پروژه عام المنفعه ای نباید حتی برای مدتی کوتاه متوقف شود ، از شهرداری رشت به عنوان نهادی اثرگذار در امر توسعه شهری یاد کرد که باید عملکردی جهادی و تلاشی مضاعف به انجام برساند.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :