کاشف اسرار -مدیر پاسخ گویی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به وسیله سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، آخرین وضعیت پروژه رها شده ساخت ” پارکینگ فاز تجارت و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی ” را تبیین کرد.

به گزارش کاشف اسرار ، ” حسن خانلری ” در پاسخ به درخواست این رسانه ، نوشت : ” با سلام و احترام،

درخواست کننده ارجمند ؛ بازگشت به درخواست ثبت شده به آگاهي مي رساند ؛ در راستای جذب سرمایه گذار برای اجرای برنامه های اقتصادی و تامین پارکینگ های خودرو، سازمان منطقه آزاد انزلی اقدام به فراخوان جذب سرمایه گذار برابر مصوبه مورخ 13 دی ماه 1396 هیات مدیره سازمان متبوع نمود.(تصویر پیوست) که پس از جری تشریفات قانونی و اخذ پیشنهادات از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت آذر تجارت جاوید به عنوان شرکت برنده فراخوان از سوی کمیسیون معاملات سازمان انتخاب گردید.

به استناد قرارداد شماره 7554/100/97 مورخ نهم خرداد 1397 یک قطعه زمین به مساحت 6 هزار و 358 متر مربع با موضوع مشارکت در ساخت مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی با دوره ساخت 2 ساله به شرکت آذر تجارت جاوید منطقه آزاد انزلی واگذار شد.
	پس از تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی و پیشرفت فیزیکی کمتر از 5 درصد پروژه شرکت فوق الذکر طی نامه شماره PTP-ATJ-AFZ-420 مورخ 24 مهر 1400 اقاله قرارداد مبحوث عنه را تقاضا نمود، که موضوع در حال بررسی می باشد. بدیهی است با درنظر گرفتن صرفه و صلاح سازمان نسبت به اتخاذ تصمیم مناسب در هیات مدیره اقدام خواهد گردید.


Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :