کاشف اسرار – شهردار رشت به استوری یک عضو شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر عدم داشتن پروانه ساخت ساختمان مرکزی دادگستری استان گیلان واکنش نشان داد.

سید امیر حسین علوی امندانی ” امروز طی گفتگویی با خبرنگار کاشف اسرار در واکنش به استوری : ” رضا عاشری ” ، اظهار کرد : شهرداری رشت هر ساختمانی که داخل شهر توسط اشخاص حقیقی یا دستگاه های مختلف احداث شده باشد برای آنها پرونده سازی شده یا خواهد شد و سیر قانونی طی خواهد شد و استثنایی وجود ندارد.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :