کاشف اسرار -طی حکمی از سوی مدیر درمان استان گیلان ، عباس عزیزیان به عنوان سرپرست معاونت خرید راهبردی و اسناد پزشکی مدیریت درمان منصوب شد.

در جلسه شورای اداری مدیریت درمان با حضور روسای مراکز درمانی و کارشناسان ستادی حسین ابراهیمی با با تقدیم لوح تقدیر از زحمات خانجانی معاون پیشین خرید راهبردی و اسناد پزشکی قدردانی نمود.شایان ذکر است دکتر عباس عزیزیان پیش از این رییس درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی لنگرود بود.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :