کاشف اسرار – چند روز قبل بود یک عضو شورای اسلامی شهر رشت با انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرام خودش مدعی عدم صدور پروانه ساختمان برای ساختمان مرکزی دادگستری استان گیلان را به اطلاع مخاطبین رساند.

به گزارش پایگاه خبری کاشف اسرار ، پیرو ادعای ” رضا عاشری ” یک شهروند ایرانی و مدیر مسئول پایگاه خبری کاشف اسرار به وسیله سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ” درخواستی به شرح ذیل کرد :

“به نام خدا با توجه طرح ادعای آقای رضا عاشری یکی از اعضای شورای اسلامی شهر رشت در صفحه اینستاگرام خودش مبنی بر این که ساختمان مرکزی دادگستری کل گیلان نرسیده به پل جانبازان رشت فاقد پروانه ساختمانی از شهرداری است ، ارائه کلیه مکاتبات شهرداری با دادگستری و پاسخ احتمالی دادگستری برای اخذ پروانه و پروانه احتمالی صادره یا فقدان پروانه و عدم داشتن پروانه مورد استدعاست اگر نتوانستید از سیستم دبیرخانه اخذ بکنید لطفا از عضو شورای اسلامی مذکور اخذ توضیحات و مستندات خواسته و برای بنده بفرستید.سپاس “

مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری رشت ” در پاسخ به این درخواست ، نوشت : “

با عنایت به پاسخ واصله در گردش کار نامه شماره 48095-1400/3/24 مبنی بر بر اساس گزارش معاون معماری و شهرسازی این منطقه و برابر سوابق گزارش موجود در سیستم ، ملک موصوف (متعلق به دادگستری استان گیلان ) طبق سند مالکیت ، قطعه زمینی است به مساحت 29 هزار و 650 متر مربع دارای اعیانات متعدد که طی سالهای ماضی به تدریج تکمیل و ساخته شده است .

همچنین قابل ذکر است با عنایت به سوابق موجود درپرونده بایگانی در اجرای دستور شماره 4991 مورخ 1376/03/19 ، ادره کل دادگستری درخواست اخذ پروانه ساختمانی بصورت سه طبقه بهمراه زیرزمین در مجموع به مساحت 6 هزار و 508 متر مربع را نموده که فرم کنترل نقشه و محاسبات درآمدی و محاسبات درآمدی مربوطه انجام گردید و مبالغ مربوطه از طریق اداره کل دادگستری به حساب شهرداری واریز گردید و شهرداری منطقه 3 متعاقب آن برابر نامه شماره 7515/33/3 مورخ 1380/12/06 به اداره کل دادگستری اعلام می نماید که مبالغ وصول گردیده و نماینده تام الأختیار آن اداره با ارائه نقشه و مشخصات جهت اخذ پروانه به شهرداری مراجعه نمایند که هیچ اقدامی صورت نگرفت و پروانه ای جهت ملک مذکور صادر نگردید”

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :