کاشف اسرار -15 و 8 مهر ماه 1399 و اول شهریور ماه امسال بود شهروندی از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از دانشگاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان 4 درخواست اطلاعات در حوزه های بیماران دیابتی ، یک کلینیک فعال بخش خصوصی و یک کلینیک احداث نشده را ثبت کرد.

متصدی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ” دستگاه اجرایی مذکور که هم زمان مسئولیت سامانه مذکور و هم چنین مدیریت روابط عمومی دانشگاه را بر عهده دارد و ” فیروز نصیر زاده ” از نیروهای غیر بومی است ، طبق قانون یاد شده موظف بود از روز دریافت درخواست حداکثر ظرف ده روز کاری نسبت به اجابت آن اقدام می کرد .

با گذشت بیش از دو سال نه تنها نسبت به اجابت درخواست های قبلی اقدامی نشده ،بلکه از زمان ثبت درخواست های سال جاری که پنج روز پس از آن مقارن با انتصاب” حیدر علی بالو ” به عنوان سرپرست این دستگاه اجرایی بوده به اجابت این درخواست ها توجهی نشده است، یکی از امورات روز مره ” بالو ” صدور احکام متعدد و زیاد برای مدیران بوده ، متاسفانه تاکنون فرصت نکرده نظارتی نسبت به عملکرد مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات داشته باشد.

به سرپرست دانشگاه گوش زد می شود برابر ماده 23 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ” ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون ” و هم چنین ” عدم رعايت مقررات اين قانون در خصوص مهلت هاي مقرر ” سبب محکومیت مرتكب به پرداخت جزاء نقدي از سيصدهزار (300.000) ريال تا يكصدميليون (100.000.000) ريال با توجه به ميزان تأثير، دفعات ارتكاب جرم و وضعيت وي می شود.چنان چه هر يك از جرائم يادشده در قوانين ديگر مستلزم مجازات بيشتري باشد همان مجازات اعمال مي‌‌شود.

با توجه به این که پایگاه خبری و تحلیلی”کاشف اسرار”مستند به ماده 48 فراخوان رهبر انقلاب اسلامی برای تکمیل و ارتقاء الگوی پایه اسلامی ایرانی ملزم وظیفه ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانه‌ای بر ارکان و اجزای نظام دارد،بنابراین ” سرپرست دانشگاه ” وظیفه پاسخ گویی و اصلاح این روند را بر عهده دارد.

رهبر انقلاب: افراد، مسئولین، خودشان را در معرض نقد و انتقاد قرار بدهند و پاسخ گو باشند و پاسخ بدهند و تبیین کنند. خیلی از اوقات اگر چنان چه یک انتقادی به کسی بشود، این فرصتی است برای او که بتواند ذهن ها را روشن کند، تبیین کنند، حقیقت را بیان کنند؛ خیلی چیز خوبی است.۱۳۸۸/۰۳/۲

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :