کاشف اسرار – 18 مهر ماه 1400 بود مراسم معارفه ” رحمان حسین نیا ” کارمند سابق شرکت آبفا استان گیلان به عنوان چهارمین شهردار لولمان شهرستان رشت برگزار شد.

از زمان برگزاری مراسم معارفه ” حسین نیا ” 1 سال و 2 ماه و 15 سپری گردیده که فرماندار سابق رشت به اختصاص بودجه ۶ میلیارد تومانی در کمیته برنامه‌ریزی فرمانداری رشت برای شهر لولمان اشاره کرد.

“علی فتح اللهی میان کوه ” هم چنین ، گفت : بودجه امسال لولمان 100 در صد افزایش یافته و برای هر آن چه که درخواست شده بود از بهسازی تا فضای سبز به صورت کد دار در کمیته برنامه ریزی شهرستان رشت، ردیف اعتبار در نظر گرفته شده است.

14 ماه از زمان فعالیت شهردار لولمان سپری گردیده و احتمالا در سکوت خبری به سر می برد ، نهادی عمومی غیر دولتی ” که این سئوالات در ذهن تداعی شده است : ” نحوه هزینه کرد بودجه چگونه بوده است ؟ آیا دارای دامنه اینترنتی و سایت اطلاع رسانی فعال می باشد ؟ چرا در نوار جستجوگر : ” گوگل ” رویت نمی شود !

اگر شهرداری ” لولمان ” پرتال اینترنتی نداشته باشد ، شهردار باید به بند دوم ماده ششم مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری مصوبه شورای عالی اداری توجه کند و در سر لوحه کاری قرار بدهند که تاکید دارد : ” دستگاه هاي اجرائي بايد نهايت تلاش خود را به كارگيرند تا دسترسي مردم به خدمات آنها به طريق غير حضوري و يا استفاده از خدمات دولت الكترونيك و به طور كلي ابزارها و فناوري هاي نوين انجام گيرد. تضمين كيفيت اين دسترسي از نظر سرعت، امنيت و پايين بودن هزينه با دستگاه مربوط خواهد بود” .

برابر ماده 9 مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری شورای عالی اداری ، دستگاه هاي اجرايي باید حسب شرايط، نسبت به راه اندازي و يا روزآمد كردن سيستم هاي ارتباط دوسويه نظير درگاه (پُرتال) سازماني، به منظور ارائه شناسنامه خدمات و فعاليت ها و اخذ ديدگاه هاي مردم اقدام نمايند ” ، آیا شهردار ” لولمان ” به این موضوع توجه دارد و نهاد محل خدمتش دارای پرتال اینترنتی است ؟.

آیا شهردار فعلی ” لولمان ” از زمان انتصاب تاکنون نشست خبری برپا کرده است ؟ در بخشی از ماده هشت مصوبه مذکور ،دستگاه هاي اجرايي بايد متناسب با مراجعات، به منظور بهبود مستمر نظام ارائه خدمت و افزايش رضايت مندي مراجعان، به طرق مناسب اطلاع رساني نموده و حسب ميزان اهميتي كه اطلاع مردم از فعاليت هاي آنها دارد، جلسات پرسش و پاسخ با اصحاب رسانه برگزار كنند “.

ماده 16 مصوبه یاد شده ، تاکید دارد : ” بالاترين مقام دستگاه اجرايي، مسئول اجراي اين مصوبه بوده و مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرايي مشمول در تمامي سطوح سازماني، مكلف به رعايت مفاد آن هستند؛ همچنين مديران موظفند متناسب با اختيارات، مأموريت ها و وظايف محوله، در جهت حسن اجراي اين مصوبه، رفع موانع و همچنين ارزيابي نحوه اجراي آن، اقدامات لازم اعم از برنامه ريزي، سازماندهي، بهبود روش ها، آموزش كاركنان و تجهيز واحدهاي مديريت عملكرد، بازرسي و رسيدگي به شكايات (يا عناوين مشابه) را مطابق با دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان اداري و استخدامي كشور، از جمله دستورالعمل اصلاح فرآيندها و روش هاي انجام كار، دستورالعمل استاندارد تارنماهاي دستگاه هاي اجرايي و درگاه هاي استاني، آيين نامه اجرايي تبصره (۱) ماده (۲۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير موارد ابلاغي، انجام دهند” .

.آیا شنیده ها صحت دارد شهردار فعلی لولمان در این شهر سکونت ندارد ؟ هر چه سریعتر با ارائه مستندات این شنیده ها را تائید یا تکذیب کند. آیا صحت دارد محل منزل در نظر گرفته شده برای شهردار در نزدیکی ایستگاه ” پلیس راه رشت به لولمان ” است ؟

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :