کاشف اسرار – معاونت خرید راهبردی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کیلان ، گفت : در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر بیمارستان دولتی الزهراء ، بیمارستان خصوصی پارس نیز از دی ماه سال جاری خدمات ناباروری به بیمه شدگان تامین اجتماعی ارائه می دهد.

به گزارش کاشف اسرار ، تقی عزیزیان ” با بیان اینکه جلسه ای مشترک بین مدیریت درمان و بیمه سلامت با مسئولین بیمارستان پارس رشت به منظور ایجاد هماهنگی های لازم برای ارائه خدمات درمانی ناباروری به بیمه شدگان برگزار شد افزود: بیمارستان پارس رشت بعد از مرکز درمانی الزهراء رشت دومین مرکز درمانی طرف قرار داد ارائه دهنده خدمات نا باروی در سطح استان  با تامین اجتماعی است.

  وی درخصوص سهم پرداختی سازمان گفت : در بیمارستان دولتی دانشگاهی الزهراء (س) 90درصد تعرفه دولتی و در بیمارستانهای خصوصی پارس برای خدمات ناباروری 90درصد تعرفه عمومی غیر دولتی مصوب هیئت وزیران از طرف سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :