کاشف اسرار -مدیر کل تامین اجتماعی گیلان در گزارشی آماری ضمن تاکید بر روند مطلوب استقبال شهروندان از طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی و افزایش ۵۶۰۰ نفری گروه بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد ، از رسیدن جمعیت بیمه شدگان اصلی تحت پوشش استان به حدود ۴۸۰ هزار نفر خبر داد .

 کیوان مرتضوی سرایی ” با اشاره به انتشار آخرین آمارها و اطلاعات لغایت مردادماه سالجاری اذعان داشت : تعداد بیمه شدگان اجباری ( مشمولین قانون کار ) در پنج ماهه لغایت مرداد سالجاری از 267 هزار و 948 نفر به 271 هزار و 376 نفر رسیده و در این گروه شاهد رشد ۱/۲ درصدی بوده ایم .

وی با بیان اینکه این آمار بیانگر افزایش حدود  3 هزار و 500 نفری بیمه شدگان اجباری یعنی متوسط ماهانه ۷۰۰ نفر میباشد اذعان داشت تعداد واقعی بیمه شدگان ملحق شده در این زیرگروه بیمه ای عملاً بالاتر از  7 هزار نفر بوده است چرا که در این مدت آمار بازنشستگان استان نیز حدود 4 هزار نفر رشد داشته است .

این مسئول از روند مطلوب افزایش استقبال شهروندان از طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی در زیرگروههای زنان خانه دار ، بیمه دانشجویان و حرف و مشاغل آزاد ابراز رضایت نموده و این مهم را نشان از فرهنگ بالای گیلانیان و افزایش ضریب نفوذ و اشاعه فرهنگ بیمه ای به درون خانواده ها دانست .

مرتضوی سرایی خاطر نشان  کرد : تعداد بیمه شدگان این گروه از ابتدای سال تاکنون بیش از  5 هزار و 600 نفر افزایش داشته است و از 111 هزار و 114 نفر به 116 هزار و 798 نفر رسیده است .

وی اظهار امیدواری  کرد تا حسب هدف گذاری انجام شده تعداد بیمه شدگان اصلی استان تا پایان سال به نیم میلیون نفر برسد که از این بین پیش بینی میشود ۲۵ درصد آنها یعنی ۱۲۵ هزار نفر بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد ، زنان خانه دار و دانشجویان باشند .

شایان ذکر است تا پایان مردادماه سالجاری تعداد  23 هزار و 400 کارگر ساختمانی ، ۲۰ هزار بیمه شده اختیاری ،  6 هزار و 200 قالیباق و فعال صنایع دستی و  26 هزار و 400 راننده نیز دیگر گروههای بزرگ بیمه ای تحت پوشش تامین اجتماعی را تشکیل داده اند .

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :