کاشف اسرار-سایت استانداری گیلان در نهم خرداد ماه جاری،پیام تسلیت نماینده عالی دولت در استان به مناسبت درگذشت استاندار اسبق در دولت های نهم و دهم را منتشر کرد.

به گذشت خبرنگار کاشف اسرار،”محمد علی نجفی” در پیام تسلیت صادره خویش،از مرحوم” روح الله قهرمانی چابک”با مدرک تحصیلی”مهندس”یاد کرد.

photo_2017-06-02_02-27-27

با گذشت یک روز از انتشار پیام تسلیت،این سایت خبری دیگری را درباره انجام مراسم تشییع استاندار اسبق گیلان منتشر و نکته تعجب بر انگیز در آن،استفاده از واژه علمی”مهندس”برای “قهرمانی چابک در سطرهای”سوم و یازدهم”بوده و این در حالی می باشد در سطر آخر این گزارش،درج مدرک تحصیلی “دکترا”برای این مرحوم است.

با توجه به این که تهیه و انتشار اخبار در این سایت بر عهده اداره کل روابط عمومی استانداری می باشد،اینک سوال می شود آیا انتشار دهنده این گزارش تفاوت سالهابرای اخذ مدرک تحصیلی بین مدارج علمی مهندسی تا دکترا نمی داند که دو بار مهندس و النهایه دکترا استفاده کرده است؟چطور در انتشار اخبار برای”نجفی”از مدرک تحصیلی”دکتر”استفاده می شود،لکن برای “قهرمانی”بیشتر از “مهندس”استفاده شده است؟

از سویی دیگر،اگر دکترا داشته چرا همچون استاندار فعلی،”دکتر ننوشتند؟آیا این امر نشان دهنده عدم مداقه انتشار دهنده این گزارش است یا خیر؟آیا استاندار نظارت بر انتشار اخبار مبحوث عنه دارد یا خیر؟النهایه بماند برخی از سخنان ایراد شده استاندار در محافل استاندار که گاهی جنبه انتقادی دارد سانسور و در این سایت منتشر نمیشود و در این باره قضاوت نمی کنیم!

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :