کاشف اسرار – مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان از صدور 5 هزار و 926 برگ سند مالکیت در استان خبر داد و افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از اواخر دهه 70 ، بر اساس تبصره 71 برنامه دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي كشور ، به منظور تحدید حدود و رسمیت بخشیدن به مالکیت املاک فاقد سند مالکیت در روستاها ، با همکاری ثبت اسناد و املاک نسبت به صدور سند مالکیت برای املاک روستایی اقدام نمود.

حامد دائمی با اعلام این خبر ، افزود : این روند در ماده 140 برنامه سوم توسعه و ماده 133 برنامه چهارم توسعه ادامه داشته و در برنامه پنجم توسعه اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي كشور ، روند صدور سند مالکیت از ماده به صورت قانون موسوم به قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تبدیل گردید که بر اساس ماده 1 قانون مذکور ، علاوه بر صدور سند مالکیت املاک واقع در محدوده روستاهای بالای بیست خانوار ، برای اولین بار صدور سند مالکیت برای املاک شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت، نیز به بنیاد مسکن محول شد.

وی گفت: در برنامه ششم توسعه نیز همانند برنامه پنجم ، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ابقاء و به منظور صدور اسناد مالکیت در روستاهای بالای 20 خانوار و شهرهای کمتر از 25 هزار نفر جمعیت ، با همکاری مشترک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه دارد.

این مسئول افزود: از ابتدای طرح صدور سند توسط بنیاد مسکن ( از اواخر دهه 70 ) تاکنون، برای تعداد 845 روستای بالای بیست خانوار طرح صدور سند اجرا و تعداد 16 هزار و 608 برگ سند روستایی صادر گردیده و از سال 1390 به بعد نیز برای 20 شهر کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت طرح صدور سند اجرا و تعداد 4 هزار و 381 برگ سند مالکیت شهری صادر شد

. مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان گفت: سهمیه سال 1402 صدور اسناد مالکیت در استان 5 هزار و 924 برگ بوده که  با همکاری ثبت اسناد و املاک استان در سال جاری 7 هزار و 344 برگ سند روستایی و شهری معادل 124 درصد سهمیه صادر شده که از این تعداد ، 5 هزار و 926 برگ سند روستایی و تعداد 1 هزار و 418 برگ سند شهری می باشد/

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :