کاشف اسرار -مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان با مدیرکل مرکز خدمات حوزه های علمیه استان دیدار و پیرامون خدمات درمانی تامین اجتماعی گفتگو نمودند.


 حسین ابراهیمی ضمن تشریح خدمات درمانی که سازمان تامین اجتماعی به مردم و بیمه شدگان ارائه میدهد اظهار داشت؛ تامین اجتماعی در استان گیلان به بیش از یک میلیون و سیصد هزار بیمه شده تامین اجتماعی از جمله طلاب، خدمات ارائه میدهد.

حسین ابراهیمی ، خدمات درمانی که تامین اجتماعی به مردم و بیمه شدگان ارائه میدهد قابل رقابت و ارزانتر از بخش خصوصی است لذا بخش درمان تامین اجتماعی فرصتی است تا مردم از این خدمات با کیفیت و ارزان بهره مند بشوند.

وی با اشاره به فعالیتهای انجام شده برای توسعه خدمات درمانی اظهار داشت توسعه فضای فیزیکی درمانی درشهرهای فاقد مراکز ملکی به عنوان یکی از اهدافی است که بتوانیم به سهولت خدمات درمانی را به بیمه شدگان در همه نقاط استان ارائه دهیم.

مدیرکل مرکز خدمات حوزه های علمیه گیلان، ضمن تبریک هفته سلامت ، تلاشهای مجموعه مدیریت درمان تامین اجتماعی استان درخدمت رسانی به مردم را قابل تقدیر دانست و عنوان کرد؛ از آنجایی که خدمات درمانی تامین اجتماعی با کیفیت مطلوب و ارزان به مردم ارائه میشود و نیز روند توسعه ای که در مراکز ملکی تامین اجتماعی گیلان به ویژه بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)رشت شاهد هستیم امیدواریم در آینده نزدیک بخش عمده ای  از دغدغه های درمانی مردم استان کاسته شود.

لاکانی ” افزود : مجموعه حوزه علمیه گیلان از تمام ظرفیتها خود جهت همراهی، هم افزایی و تعامل با مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان به منظور حل مشکلات پیش رو در جهت  ارائه خدمت مطلوب به آحادجامعه استفاده می نماید.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :