کاشف اسرار-انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات مسافرتی جهانگردی و هوایی استان گیلان برگزار و طبق صورت جلسه 30 فروردین ماه سال جاری «مریم طهران چیان »به سمت رییس هیات مدیره انتخاب ئ جایگزین«سید احمد مطلبی شد.

به گزارش کاشف اسرار،ساره پاکدامن لاهیجی در این دور از انتخابات به سمت نایب رییس و «علی رضا پدیدار نظر»، به سمت خزانه دار این سندیکای کارفرمایی انتخاب شدند.

هم چنین «اسفندیار زیال» به سمت عضو اصلی هیات مدیره و دبیر ،«سید احمد مطلبی» به سمت عضو اصلی هیات مدیره،و از سویی دیگر «محمد صفر وطن خواه »به سمت عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند.

 

گفتنی است برابر ماده 23 اساس نامه انجمن،کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهد آور با امضاء رییس هیات مدیره یا دبیر به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

آگهی آخرین تغییرات هیات مدیره این انجمن صنفی کارفرمایی به شماره 3214به تاریخ 14 اردیبهشت ماه امسال توسط محمود ایزد دوست«مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان ،صادر شده است.

شنیده شده «هوفر نقشی»، هم به خاطر دلایلی از سمت دبیری انجمن صنفی کارفرمایی این دفاتر استعفا داده است.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :