کاشف اسرار – شهرداری کوچصفهان ” بخش کوچصفهان شهرستان رشت یکی از موسسات مشمول و متصل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کشور  می باشد که مسوولیت این سامانه با : “جباریان پیرموسائی ” زیر نظر : ” رضا چرب دست ” به عنوان : ” شهردار ” است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی ” کاشف اسرار ” این موسسه برابر ماده هشتم قانون مذکور بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريعترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي‌تواند حداكثر بيش از ده روز از زمان دريافت درخواست باشد.

شهروندی در 10 خرداد ماه جاری نسبت به ثبت درخواست در سامانه مذکور اقدام کرده ولی متاسفانه مسوول پاسخگویی شهرداری با بی توجهی و تمرد از قانون تاکنون به خود زحمت نداده تا نسبت به رویت درخواست اقدام بکند تا این که پاسخ به اطلاعات درخواست شده را ثبت و ارسال نماید.

حال کاشف اسرار ” به عنوان رسانه ای مستقل و شفاف در راستای تنویر افکار عمومی و توجه عملی به امر رهبری در بند پنجاه و یکم ” برای تکمیل و ارتقای الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت ” مبنی بر : ” “ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانه‌ای بر ارکان و اجزای نظام و پیشگیری از تداخل منافع شخصیت حقیقی و حقوقی مسئولان و کارکنان حکومت و برخورد بدون تبعیض با مفسدان به‌ویژه در سطوح مدیریتی” انتظار دارد ” استاندار  و بازرس کل گیلان و هم چنین شهردار کوچصفهان ” هر چه سریعتر در راستای تنویر افکار عمومی و توجه به بند 51 امر رهبر انقلاب ” برای تکمیل و ارتقای الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت” مبنی بر : “گزینش مسئولان و مدیران بر مبنای التزام عملی آنان به حد کفاف در معیشت و اهتمام ایشان به هنجارهای عدالت، صداقت، راستگویی، اعتماد، فداکاری و پاسخگویی” پاسخگوی بی توجهی شهرداری  باشند .

رهبر انقلاب : افراد، مسئولین، خودشان را در معرض نقد و انتقاد قرار بدهند و پاسخگو باشند و پاسخ بدهند و تبیین کنند. خیلی از اوقات اگر چنانچه یک انتقادی به کسی بشود، این فرصتی است برای او که بتواند ذهن ها را روشن کند، تبیین کنند، حقیقت را بیان کنند؛ خیلی چیز خوبی است.

در کنار این، نظام پاسخگویی را برای خودتان متحتم بدانید. واقعا وزیر در حوزه‌ی کار خودش، مدیران وزارتی در حوزه‌ی کار خودشان، معاونان هر کدام در حوزه‌ی کار خودشان پاسخگو باشند. یعنی هم در برابر خطایی که انجام می‌گیرد، واقعا پاسخگو باشند؛ هم در برابر کار لازمی که باید انجام می‌گرفته و انجام نمی‌گیرد، پاسخگو باشند.

ماده ۵۷۶ – چنانچه هر یک از صاحب ‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :