کاشف اسرار – رئیس مرکز بازسازی ذخایر آبزیان شهید انصاری رشت ، گفت : در راستای افزایش تولید بچه ماهیان استخوانی تولیدی در مرکز بازسازی ذخایر ماهیان شهید انصاری رشت تکثیر ماهی کپور تالابی به روش نیمه طبیعی از امروز آغاز گردید.

دانیال گروهی  در این زمینه گفت: این افزایش تولید برای دوبرابر شدن سهم تولید این مرکز از تعهدات سازمانی و بر اساس دستور مدیرکل شیلات گیلان به منظور تحقق حداکثر شدن ظرفیت تولید برای ماهی سیم و کپور تالابی به اجرا درآمد و علاوه بر تولید لارو کپور تالابی به روش مصنوعی، روش نیمه طبیعی نیز جهت تنوع بخشی تولید به کار گرفته شد.

وی خاطر نشان کرد : مرکز بازسازی ذخایر شهید انصاری رشت بزرگترین مجموعه تولید و تکثیر انواع بچه ماهیان استخوانی تجاری دریایی و بومی استان گیلان است؛ که هر ساله قریب به یکصد میلیون بچه ماهی تولیدی از این مرکز، در مصب و رودخانه ها استان رها سازی می‌گردد.

امسال علاوه بر تعهدات تولید بچه ماهی سفید در سال ۱۴۰۳، بیش از ۳۰ میلیون انواع بچه ماهیان سیم و کولی و اردک ماهی و کپور تالابی در این مرکز تولید می شود .

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :