کاشف اسرار-یکی از فعالین سیاسی پیشکسوت اصلاح طلب گیلان از سه گزینه تعیین شده توسط مجمع نمایندگان استان برای تصدی پست استانداری رونمایی و  مردم معرفی کرد.

وی در گفتگو با خبرنگار کاشف اسرار در حوزه سیاست که نخواست نامش افشا بشود،سه گزینه تعیین شده را «هادی حق شناس.احمد دنیا مالی و محمد حسین اصغریان»،معرفی کرد.

محمد حسین اصغریان

لازم به ذکر می باشد«،حق شناس و  اصغریان»از نیروهای بومی و به ترتیب اهل انزلی و لنگرود و دنیا مالی نیروی غیر بومی است.

نتیجه تصویری برای هادی حق شناس

رییس مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی روز گذشته طی گفتگویی با یکی از رسانه ها از افشای سه گزینه تعیین شده به دلیل قول دادن به سایر همکاران خویش امتناع کرد.

نتیجه تصویری برای دنیا مالی

اینک از محمد حسین قربانی پینچاه،سوال می شود آیا مردم نمایندگان مجلس را به عنوان وکلای خویش انتخاب و به خانه ملت راه یافته اند،موکلان خود را نامحرم می دانند و نسبت به عدم سه گزینه به موکلان امتناع کرده اند؟

آیا گزینه های مطرح شده توسط پیش کسوت اصلاح طلب که در این گفتگو.معرفی شده را تایید میکنند؟

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :