کاشف اسرار-معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران،ششم اردیبهشت 95 با صدور حکمی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان را با حفظ سمت به عنوان سرپرست منطقه ویژه اقتصادی شهرستان آستارا منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،با گذشت بالغ بر 27 ماه از صدور حکم”محمد سعید نژاد”برای”حسین چراغی”این سئوال در ذهن تداعی می شود آیا داشتن پست بیش از 4 ماه برابر قانون خدمات مدیریت کشوری است؟

طبق ماده ۹۴ قانون خدمات مدیریت کشوری صراحتاً تاکید دارد: “تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می‌باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می‌باشد.”

با گذشت بیش از 27 ماه از زمان درج خبر انتصاب چراغی، مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان که با حفظ سمت به عنوان سرپرست منطقه ویژه اقتصادی شهرستان آستارا هم معرفی شده بود، گویا ادامه این روند در تضاد با ماده ۹۴ قانون خدمات مدیریت کشوری است.

هم چنین بر اساس تبصره ذیل این ماده، عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم، متخلف محسوب و در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

گفتنی است بر طبق قانون، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری بر عهده سازمان بازرسی بوده و امید است این موضوع مورد توجه بازرسان این تشکیلات و نیز دیوان محاسبات استان قرار بگیرد.علی ای حال پدیده چند شغله بودن به منظور عدالت در اجرا و دریافت خدمات دولتی مغایر با قانون اساسی است و نگاه تیز بین بازرسان ویژه سازمان بازرسی و دیوان محاسبات را می طلبد.

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :