کاشف اسرار- سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان پس از حدود تصدی این سمت با این وداع کرد و کنار گذاشته شد.

به گزارش کاشف اسرار،منصور هادی پور” 18 فروردین ماه امسال توسط مدیرکل قبلی به این سمت منصوب و جایگزین ” حمید آذر پور قره بلاغ” گردید و پس از چند روز توسط معاون توسعه مدیریت دستگاه اجرائی مذکور معارفه شد.

وی به دنبال عزل ” شهرود امیر انتخابی هشتبری” در 15 اردیبهشت ماه جاری و به دنبال انتصاب ” مسعود حلاج پور” به عنوان مدیرکل،با این سمت وداع کرد و کنار گذاشته شد.

با کنار گذاشته شدن “منصور هادی پور” از سمت سرپرستی معاونت گردشگری،”حمید آذر پور قره بلاغ “بار دیگر عهده دار سمت معاونت گردشگری شد.

آذر پور قره بلاغ” هنگام معارفه “هادی پور” به عنوان سرپرست معاونت و وداع خودش با این سمت شرکت نکرد .

“آذر پور قره بلاغ” دارای روابط دوستانه ای با “منصور هادی پور “از سنوات دور دارد و از جمله سوابق کاری او می توان به فرماندهی یگان حفاظت میرزا کوچک اداره کل،مسئول دفتر و روابط عمومی سازمان سابق ایران گردی و جهان گردی و میراث فرهنگی و گردشگری و بازرس شرکت دفتر خدمات مسافرتی “گیل گشت تورنگ “اشاره کرد.

مدیرعاملی شرکت “گیل گشت تورنگ ” بر عهده “هوفر نقشی”از دوستان “حمید رضا آذر پور قره بلاغ” و ” رضا علی زاده سوستانی ” بوده که امکان مدیرعاملی او در دوران مدیرکلی”علی زاده سوستانی “سلب شد.

عدم امکان تصدی پست مدیریت دفتر خدمات مسافرتی توسط ” آذر پور قره بلاغ ” به انجمن دفاتر خدمات مسافراتی استان گیلان ابلاغ شد.

با عزل “علی زاده سوستانی” از سمت مدیرکلی،به “هوفر نقشی” اجازه تاسیس دفتر خدمات مسافرتی ” گیل نقش تورنگ” در دوران “آذر پور قره بلاغ” به عنوان معاون اداره کل در 19 مرداد ماه 1398 داده شد.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :