کاشف اسرار-15 اردیبهشت ماه جاری مراسم تودیع و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان در دفتر کار مدیرکل برگزار شد.

طی این مراسم”شهرود امیر انتخابی هشتبری” 45 ساله با این سمت وداع کرد و “مسعود حلاج پور” مشهور به “مانی” که اطلاعی از سال تولد او در دسترس نیست و از بیان سال تولد طفره رفت،عهده دار این سمت شد.

” حمید آذر پور قره بلاغ” و “سلمان شاه محمدی” که هر دو کارمند آذری زبان می باشند ، زمان برگزاری مراسم معارفه،حضور در گل زار شهدا و اولین جلسه شورای معاونین و مدیران اداره کل به صورت جداگانه برگزار شد،،حضوری پر رنگ داشتند.

“آذر پور قره بلاغ” که 18 فروردین ماه گذشته توسط مدیرکل معزول از سمت معاونت گردشگری برکنار شد ، روابط بسیار نزدیک با مدیرکل جدید دارد.

وی چند روز قبل توانست دوباره بر روی صندلی معاونت گردشگری بنشیند و سبب بشود”منصور هادی پور” از همکاران و دوستان نزدیک به خودش با حدود یک ماه از زمان انتصاب به سمت سرپرستی معاونت،با این حوزه وداع بکند

“شاه محمدی ” از کارکنان رسمی ،هم تا زمان فعالیت ” رضا علی زاده سوستانی” به عنوان مدیرکل فعالیت داشت و فروردین امسال کارشناس صنایع دستی شد،از دیگر یاران و دارای روابط بسیار نزدیک با مدیرکل است.

آیا با توجه به این که او دارای روابط خوبی با “مدیرکل ” است متمایل است پست معاونت توسعه مدیریت این دستگاه اجرائی را بر عهده بگیرد یا دنبال تصدی این پست نیست و سمت سرپرست دفتر مدیرکل بر عهده می گیرد؟ “کاشف اسرار” در این باره قضاوت ندارد.

هم اکنون معاونت توسعه مدیریت اداره کل بر عهده ” حسین میرزایی ولدی” از کارکنان قراردادی می باشد و این سئوال در ذهن تداعی شده آیا تا پایان حدود 15 ماه دولت این سمت بر عهده خواهد داشت،یا با این سمت وداع و پست مهم در دستگاه دیگری تحویل خواهد گرفت؟

بر اساس شنیده ها که صحت و سقم آن در دست بررسی می باشد، او دارای روابط بسیار خوبی با تعدادی از نمایندگان دوره یازدهم گیلان در مجلس شورای اسلامی و برخی از اشخاص مهم است.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :