کاشف اسرار-سرپرست اداره کل منابع و آب خیزداری گیلان با اذعان بر این که ” پروژه کاداس” به دلیل وجود اراضی بسیار کوچک ، تداخلات زیاد و منافع مشترک بین دولت و مردم به کندی پیش می رود،بر اجرایی شدن 100 درصدی این پروژه تا پایان سال 1400 شمسی تاکید کرد.

“،میر حامد اختری” با اعلام این خبر به خبرنگار کاشف اسرار”اظهار کرد : ” کاداس” از پروژه های اصلی کشور محسوب می شود و به تبع آن در استان گیلان هم دارد به جد پیگیری می کند.

به گفته وی،یکی از مهم ترین فواید اجرای 100 درصدی ” کاداس” این است کم و بیش تمام جا نمایی ها و مشکلات با مردم در سطح کشور علی الخصوص استان گیلان و به تبع آن شهرستان ها وجود دارد،برطرف می شود.

این مسئول با اشاره به وجود اراضی بسیار کوچک و دارای تداخلات زیاد و منافع مشترک بین مردم و دولت،اذعان کرد : ” طرح کاداس” در گیلان به کندی پیش می رود و هم اکنون یکی از اولویت های مهم اداره کل منابع طبیعی و آب خیز داری استان،اجرای پروژه مذکور در نقاط جنگلی و ساحلی بوده که در دست اجراست.

” اختری”با ابراز امیدواری از این که کاداس در گیلان به صورت 100 درصد تا پایان شهریور ماه سال آینده (1400 شمسی) اجرا بشود،تهیه و اجرای پروژه را با همکاری ادارات کل ثبت و اسناد و منابع طبیعی و آب خیز داری استان عنوان کرد.

وی به تبیین تفاوت تهیه طرح کاداس بین ادارات کل منابع طبیعی و آب خیز داری با ثبت اسناد و املاک گیلان پرداخت و مدعی شد : پرسنل اداره کل منابع طبیعی گیلان علاوه بر این که در نقاط مختلف استان برای انجام وظایف اداری ،سرگرمی های بسیار زیادی دارند،تهیه و اجرای پروژه کاداس به آنان محول شده است.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آب خیز داری گیلان با بیان این که پروژه ” کاداس” در سطح استان از محل اعتبارات ملی و تملکی در دست اجرا می باشد،تصریح کرد : “ما قدرت نداریم برای جبران زحمات پرسنل که کار اضافی دارند انجام می دهند ،از شرمندگی آنان در بیاییم.

” اختری” ،مدعی شد : اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان وظیفه پشتیبانی و تحویل نقشه ها بر عهده دارد و پول خوبی برای اجرای پروژه ” کاداس” اخذ کرده است این در حالی است کار اصلی توسط اداره کل منابع طبیعی و آب خیز داری استان (نقشه برداری،اصلاح هندسی و موارد مرتبط)انجام می شود.

به گفته وی، اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان برای اجرای پروژه کاداس” پول خوبی اخذ کرده و احتمالا می تواند نسبت به جبران زحمات پرسنل خود اقدام بکند ولی اداره کل منابع طبیعی و آب خیز داری استان چنین پولی ندارد و شرمنده پرسنل است.

وی از جذب اعتباری به میزان 3 میلیارد تومان از محل پرداخت های ملی نوسط اداره کل منابع طبیعی و آب خیز داری گیلان خبر داد و تاکید کرد : این دستگاه اجرایی نیاز به اختصاص 3 میلیارد تومان دیگر دارد.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :