کاشف اسرار-،بیمه تامین اجتماعی شامل گروه‌های مختلف اجتماعی است که به‌ تدریج تحت پوشش خدمات و حمایت‌های خاص آن قرار گرفته و می‌ گیرند و قانون تامین اجتماعی این قابلیت را دارد که افرادی را که مشمول هیچ بیمه‌ای نیستند،تحت پوشش قرار دهد.

در این چارچوب بیمه بر اساس قانون تامین اجتماعی به دو دسته عمده تقسیم ‌می‌شود:
*الف: بیمه اجباری: بیمه اجباری شامل کلیه مشمولین قانون کار و کسانی است که در قبال دریافت مزد و حقوق در کارگاه‌ها،کارخانه‌ها و شرکت‌ها مشغول به کارند.
*ب: بیمه‌های خویش‌فرما:بیمه خویش‌فرما به دو دسته تقسیم می‌شود: ۱. بیمه اختیاری ۲. بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
بیمه اختیاری برای کسانی است که تحت پوشش بیمه خاصی نیستند.متقاضی این نوع بیمه،مستقیما با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری می‌شود و موظف است خود،حق بیمه را در زمان تعیین‌شده پرداخت کند.
درصورت عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر قرارداد بیمه او باطل می‌شود و متقاضی موظف است در چارچوب ضوابط مجددا درخواست خود را ارائه کند.البته متقاضی بیمه اختیاری می‌تواند برای انعقاد بیمه اختیاری با سازمان وکیل بگیرد.

سالهای طولانی روال بر این قرار است اشخاصی دارنده بیمه خویش فرمایی اعم از اختیاری و همچنین صاحبان حرف و مشاغل آزاد می باشند موقعی دچار عارضه بیماری می شوند و به مراکز ملکی یا استیجاری سازمان تامین اجتماعی کشور مراجعه می کنند در بدو امر باید نسبت اخذ نوبت اقدام کنند.

فرد بیمار با مراجعه مورد نظر و انتخاب پزشک مورد نظر ،هزینه فرانشیز مربوطه را بپردازند و چنان چه طبیب برای او انجام برخی از آزمایش ها را واجب بداند باید بارها در همان زمان حضور به واحد صندوق عزیمت کند تا هزینه متعلقه را بپردازد.

فرض بر این بگذارید پزشک مورد نظر در بدو کار انجام نوار قلب ضروری بداند،ابتدا پس از اخذ دستور طبیب به واحد نوار قلب مراجعه و با انجام کارهای مقدماتی به صندوق عزیمت تا هزینه مربوط را واریز و به دنبال آن آزمایش مورد نظر را عملی نموده و جواب را به رویت پزشک برسانید.

این بار پزشک برای بیمار انجام سی تی اسکن را تجویز می کند و در بیمارستانی همچون حضرت رسول اکرم (ص) رشت با طی کردن مسافتی طولانی آن هم در ایام شیوع کرونا خودتان را به واحد پذیرش رسانده و با انجام مراحل مقدماتی،این بار هم مسافتی را طی کنید تا به صندوق برسید و با واریز وچه دوباره به پذیرش مراجعه کنید.

با رویت فیش پرداختی توسط کارمند مربوطه برای رسیدن به واحد سی تی اسکن باید مسافتی را طی کنید تا به مرکز مورد نظر برسید و پس از اخذ جواب دوباره باید مسافت طولانی را پیاده روی کنید تا به درب اورژانس و محل استقرار پزشک برسید.

با توجه به این که مسئولان پزشکی در سطح کشور بر کاهش ترددها زمان شیوع کرونا تاکید دارند،سئوال این است چرا در سازمان تامین اجتماعی کشور تدبیری برای بیماران دارای قرارداد خویش فرمایی در نظر گرفته نمیشود هزینه های متعلقه یک باره از بیمار یا همراهان قبل از ترک مرکز درمانی دریافت بشود و به دفعات به صندوق مراجعه نکنند؟

از وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و هم چنین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور درخواست می شود هر چه سریعتر برای رفع این معضل و این نقد دل سوزانه راهکاری بیاندیشند و در برابر تنویر افکار عمومی اقدام عاجل به عمل آورند

پایان پیام


Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :