کاشف اسرار-کاشف اسرار-طبق مستند موجود نزد پایگاه خبری ” کاشف اسرار” شهرداری رودسر از نهم بهمن ماه 1397 شمسی یعنی از 1سال و 11 ماه و 15 روز قبل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای پاسخ گویی به درخواست های شهروندان ،متصل شده است.

به گزارش کاشف اسرار،،این سازمان برای پاسخگویی به شهروندان ، ” سحر یوسفی نسائی ” را معرفی کرده است ،لکن بنا به مستندات موجود فاقد تسلط به قوانین و مقررات بوده و علاوه بر آن در پاسخ گویی بسیار ضعیف است.

وی برابر قانون موظف بوده حداکثر ظرف ده روز کاری به درخواست های شهروندان پاسخ بدهد ولیکن بنا به گزارش سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در 15 مهر ماه 99،میانگین زمان پاسخ دهی اش 166 روز بوده است.

برای اثبات عدم تسلط این کارمند شهرداری به قوانین و مقررات فقط به درخواست های شهروندی با ثبت سه درخواست و دریافت کد رهگیری در 23 اردیبهشت ماه ،14 خرداد و هشتم مهر ماه 1399 اشاره می شود که با تاخیر چندین ماهه در امروز برابر با 25 آذر ماه جواب ارسال کرده که پاسخ برابر قانون و مقررات نبوده و علاوه بر آن متن پاسخ بسیار تعجب برانگیز است.

شهروند با هویت معلوم نزد ” کاشف اسرار ” در درخواست اول خودش به تاریخ 23 اردیبهشت ماه امسال موارد ذیل را درخواست کرد :

” گزارش عملکرد یک ساله شهرداری رودسر و تفاوت با سال قبل جهت انتشار به صورت گزارش آگهی-اطلاعات عضویت احتمالی در هیات مدیره شرکت های بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی با ذکر کد ملی آقای رضا زنده دل-اطلاعات حقوق و مزایای آقای رضا زنده دل به عنوان شهردار-میزان ملاقات مردمی طی یک سال با ارائه مستندات( در برگیرنده نام و نام خانوادگی افراد متقاضی ملاقات )و تعدادی عکس-مشخصات اشخاص حقوقی که از شهرداری رودسر به مراجع قضایی شکایت کرده اند( از زمان شروع به کار آقای رضا زنده دل تا زمان پاسخگویی به درخواست، در صورتی طرح شکایت شده باشد-اطلاعات راجع به نحوه مدیریت وضعیت های تعارض منافع در شهرداری-اطلاعات عضویت احتمالی آقای رضا زنده دل(به عنوان شخص حقیقی) و شهردار(شخص حقوقی) در کمیسیون ها، شوراها،هیات ها،ستادها و سایر نهادهای جمعی-تصویر مدارک تحصیلی مقاطع تحصیلی رسمی( دانشگاهی)-سال و استان محل تولد آقای رضا زنده دل-ذکر نام خانوادگی آقای رضا زنده دل در صورتی که دارای پسوند باشد-اسناد مالی اصحاب رسانه در بر گیرنده کلیه:فاکتورها(پرداخت شده و نشده)،دستورهای پرداخت ،مکاتبات ذی حسابی و صورت حساب ها و موارد مرتبط و هم چنین لیست کلی رسانه ها،مبالغ درخواستی و پرداختی ،بودجه مصوب و…در دوره شهرداری آقای رضا زنده دل در اختیار بنده قرار بگیرد”

پاسخ متصدی سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری در 24 دی ماه : ” باسلام .درخواست شما به شماره پيگيري ……………………بررسي شد. درخواست شما، اطلاعات شخصي ديگران است و دستگاه ها مجاز به ارائه آن به غير نيستند .نام مدير : سحر یوسفی نسائی”

شهروند با هویت معلوم در درخواست 14 خرداد ماه امسال خطاب به شهرداری رودسر طی درخواستی مرقوم کرد : ” به نام خدا با سلام استدعا دارم ضمن ارائه فیش حقوقی شهردار محترم،تصاویر قراردادهای منعقد شده در دوره تصدی پست شهرداری توسط آقای زنده دل در اختیار بنده قرار بدهند.سپاس”

شهروند مذکور 24 دی ماه در پاسخ به درخواست خودش رویت کرد : “باسلام .درخواست شما به شماره پيگيري 1591215532382 بررسي شد. درخواست شما، اطلاعات شخصي ديگران است و دستگاه ها مجاز به ارائه آن به غير نيستند .نام مدير : سحر یوسفی نسائی”

شهروند یاد شده در آخرین درخواست خودش در هشتم مهر ماه امسال ” ارائه گزارش عملکرد نیمه اول امسال شهرداری رودسر را به ثبت رساند و حداکثر باید ظرف ده روز کاری به درخواست پاسخ داده می شد و اجابت می کردند ،اما با گذشت 3 ماه و 16 روز،امروز چهارشنبه برابر با 24 دی ماه به درخواست پاسخ ” در دست اقدام بودن” داده شده و این پاسخ خلاف قانون است.

و حالا تحلیل پایگاه خبری کاشف اسرار

یک : متن سئوالات شهروند با هویت معلوم برگرفته از مجاز دانستن کسب اطلاعات مذکور برابر با نامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به موسسات مشمول قانون از جمله وزارت جهاد کشاورزی و به تبع آن سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان است.

دو : طبق ماده یازدهم و تبصره ذیل آن در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ،وظایف و مسئولیت های مربوط به اجرای قانون و این آیین نامه به عهده بالاترین مقام مؤسسات مشمول قانون می باشد.بالاترین مقام مؤسسات مشمول قانون می تواند در چارچوب اختیارات قانونی خود تمام یا بخشی از وظیفه ارایه و انتشار اطلاعات را به اشخاصی دیگر در مؤسسه تحت امر خود تفویض نماید

سه : ضمانت عدم اجرای قانون توسط متخلف یا متخلفین
ماده22ـ ارتكاب عمدي اعمال زير جرم مي‌باشد و مرتكب به پرداخت جزاء نقدي از سيصد هزار (300.000) ريال تا يكصدميليون (100.000.000) ريال با توجه به ميزان تأثير، دفعات ارتكاب جرم و وضعيت وي محكوم خواهد شد:
الف ـ ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون.
ب ـ هر فعل يا ترك فعلي كه مانع انجام وظيفه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يا وظيفه اطلاع‌رساني مؤسسات عمومي برخلاف مقررات اين قانون شود.
ج ـ امحاء جزئي يا كلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني.
د ـ عدم رعايت مقررات اين قانون در خصوص مهلت هاي مقرر.
چنانچه هر يك از جرائم يادشده در قوانين ديگر مستلزم مجازات بيشتري باشد همان مجازات اعمال مي‌‌شود.

ماده 576 قانون مجازات اسلامی:

-چنانچه هر یک از صاحبمنصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجراي اوامر کتبی دولتی یا اجراي قوانین مملکتی و یا اجراي احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امري که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیري نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد

نویسنده : خلیل اخوان اصغری

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :