کاشف اسرار- تعداد زیادی از حلب های پیرامون ساختمان نیمه کاره منطقه سه شهرداری رشت واقع در میدان امام حسین ( ع ) -ابتدای بلوار شهید چمران توسط سارق یا سارقین به سرقت رفت

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار ، فراخوان احداث ساختمان مذکور که در مرداد ماه 95 منتشر گردید و عملیات احداث آن با انتخاب پیمان کار آغاز شد ،برای عدم ورود اشخاص متفرقه به محوطه آن تعدادی حلب رنگی نصب گردید ولی با سرقت صورت گرفته،جای حلب های رنگی،ساده،نصب شده است.

معاون امور حمل و نقل و امور زیر بنایی شهرداری رشت در گفتگو با خبرنگار ما ،بروز سرقت تعدادی زیادی از حلب های پیرامون ساختمان مذکور را مورد تایید قرار داد.

غلام علی نیک فهم خوبروان ،مسئولیت ساخت ساختمان مذکور را بر عهده مدیریت منطقه سه شهرداری رشت دانست و با اشاره به در دست پیگیری موضوع سرقت،برای اخذ توضیحات کامل ،به انجام مصاحبه با ” طیبه بینا ” به عنوان مدیر منطقه رهنمون کرد.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :