کاشف اسرار-شهروندی دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران و دارنده یک ملک مشاعی به قدر سهم 4 دانگ که ملک موروثی به حکم یکی از شعبات دادگاه حقوقی رشت در فروردین ماه 1394 به درخواست تنها شریک مشاعی خلع ید گردید و توسط اجرای احکام برای برگزاری مزایده گذاشته شد ولی موفق به فروش نشدند،طی دل نوشته ای به ” پایگاه خبری کاشف اسرار ” روایتی از مراجعه به اداره ثبت و املاک ناحیه 1 رشت در پائیز 1397 روایت کرد

به گزارش کاشف اسرار،خواهان پرونده با هویت معلوم “به رئیس سابق اداره ثبت و اسناد ناحیه 1رشت ،مراجعه و درخواست سند مشاعی می کند ، درخواست ثبت می شود.پس از رسیدگی و انجام تشریفات قانونی،نامه ای حسب قانون و تقاضای خواهان پرونده خطاب به خوانده صادر و به واحد اجرای اسناد رسمی ابلاغ می کند.

رییس سابق اداره مذکور پس از ابلاغ نامه و دریافت نامه ،نامه را به محل وقوع ملک موروثی خواهان و خوانده ابلاغ،لکن رییس سابق اداره پس از گذشت مدتی به بهانه این که خوانده پرونده قبلا به صورت مکتوب اعلام کرده بود،اسناد ملک در ید اوست و ساکن تهران است،نامه ای خطاب به خوانده برای تحویل اسناد ظرف ده روز ،صادرو نامه به واحد اجرای اسناد رسمی واقع در طبقه همکف اداره ابلاغ می شود.

رییس اداره اجرای اسناد رسمی رشت هم نامه ای به اداره اجرای اسناد رسمی تهران ،صادر و از طریق اتوماسیون اداری به پایتخت کشورمان ارسال می شود،اما به دلیل نقص فنی سامانه از خواهان میخواهند به محل استقرار اداره مذکور در چهار راه کودک محدوده میدان کودک مراجعه کند.

خواهان پرونده با گذشت حدود 4 ماه به اداره مذکور در تهران مراجعه و پس از بررسی متوجه می شود به نامه دریافتی ترتیب اثر داده نشده و با گذشت چند ین ساعت به اتاق های اداره موفق به اخذ نامه خطاب به اداره اجرای اسناد رسمی رشت برای تشکیل پرونده می شود.

خواهان به اداره اجرای اسناد رسمی مرکز استان گیلان می شود و اطلاع می یابد چندین ماه نامه در سیستم اداری ورود یافته ولی رییس و معاون اداره یاد شده ترتیب اثر نداده است و از ترس شکایت متقاضی و بدون تشکیل پرونده حسب درخواست تهران،نامه ای به اداره اجرای ثبت اسناد رسمی پایتخت ارسال می کنند و تاکنون سرگردان است.

قانون تاکید دارد : “هرگاه بعضی از ورثه با تسلیم رونوشت گواهی حصر وراثت و سایر مدارک ضروری تقاضای صدور سند مالکیت سهمی خود از ماترک مورث را بنمایند و اعلام دارند که سند مالکیت مورث نزد احدی از ورثه یا شخص دیگری است که از ابراز و تسلیم به وراث یا اداره ثبت امتناع می نماید اداره ثبت مکلف است به شخص یادشده اخطار نماید که ظرف ده روز از تاریخ رویت اخطار سند را به ثبت محل تحویل دهد در صورت ارائه طبق روش ذکر شده سند مالکیت به نام ورثه صادر می شود .

قانون در ادامه تاکید دارد : در غیر این صورت مراتب یک بار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می گردد تا دارنده سند آن را به اداره ثبت تحویل دهد و چنان چه ظرف مهلت مقرر در آگهی سند را ارائه ننمود سند مالکیت جدید بنام ورثه با رعایت سایر مقررات صادر و مراتب ابطال سند مالکیت اولیه مورث به دفاتر اسناد رسمی بخش نامه و در آن تصریح می شود که هر موقع سند مورث به دفترخانه ارائه شد آن را اخذ و برای اقدام به اداره ثبت ارسال دارند. (تبصره ۳ ذیل اصلاح تبصره یک ماده ۱۲۰۰ آئین نامه قانون ثبت املاک).

سخنی با رییس قوه قضائیه

خواهان پرونده از اتلاف وقت و سرگردانی خودش که تاکنون سند مشاعی تحویل ندادند ،به شدت انتقاد دارد و از رئیس قوه قضائیه سئوال دارد: ” مگر مقام معظم رهبری نفرمودند قوه قضائيه ملجأ و پناهگاه مردم ستمديده است” پس چرا خواهان نمی تواند از منافع ملک استفاده کند،سند جداگانه مشاعی بگیرد ؟ تا کی باید منتظر بماند تا دادگاه ملک بفروشد یا خوانده راضی بشود تا ملک اجاره داده بشود؟ رهبر انقلاب فرمودند : ” در کشور بن بست وجود ندارد؟ آیا سرگردانی اراب رجوع حسب ماده 90 قانون خدمات مدیریت کشوری و ماده هشتم قانون تخلفات اداری تخلف نیست؟

پایگاه خبری ” کاشف اسرار ” در پایان از رئیس قوه قضائیه درخواست دارد درباره اتلاف وگردان شهروند در واحداهای اجرای اسناد رسمی ادارات کل ثبت و اسناد استان های تهران و گیلان ،اقدام عاجل داشته باشند تا طعم عدالت چشیده بشود و روشن بشود شما دنبال احقاق حق مردم هستید.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :