کاشف اسرار-روز گذشته ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر رشت بین 259 نفر از کاندیداها برگزار شد که در جریان این دوره از انتخابات تعدادی از اعضای پنجمین دوره پارلمان شهری ثبت نام نکردند،برخی هم تائید صلاحیت نشدند و به غیر یک نفر ،مابقی شکست سنگین خوردند.

از بین اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر ،تنها ” سید امیر حسین علوی امندانی ” با کسب 9 هزار و 968 رای در رتبه هفتم از بین یازده منتخب قرار گرفت ،ولی محمد حسن عاقل منش،فاطمه شیرزاده، رضا رسولی و حجت جذب ” از راه یابی به پارلمان شهری بازماندند.

” علی رضا تاج شهرستانی ” از چهره های جوان و بازیگران تلویزیون و نمایش با کسب 10 هزار و 978 رای در رتبه سوم قرار گرفت و پدیده این دور از انتخابات شناخته شد.

محمد حسن عاقل منش ( 6 هزار و 897 رای) در رتبه چهاردهم،حجت جذب ” با کسب ( 6 هزار و 108 رای )در ردیف نوزدهم ، رضا رسولی ( 5 هزار و 832 رای )در رتبه بیستم و فاطمه شیرزاده ” با کسب 4 هزار و 767 رای ” بیست و ششم شد و این اعضای فعلی در انتخابات دور ششم، شکست سنگین خوردند.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :