کاشف اسرار- مدت زمان چندین ماهه از ریزش بخشی از بلوار سردار جنگل تقاطع بلوارهای حبیب زاده و آیت الله ” سید محمود ضیابری ” مقابل معاونت خدمات شهری منطقه دو شهرداری رشت سپری گردیده و مرمت آن به دست مهجوریت ( فراموشی ) سپرده شده است.

بنا به مشاهدهات و تصاویر تهیه شده توسط خبرنگار ” پایگاه خبری کاشف اسرار” شهرداری رشت نه تنها نسبت به مرمت اقدام نکرده ، بلکه فقط نصب نوار زرد رنگ ” خطر” و بشکه زرد رنگ ترافیکی موقت”، مشاهده می شود و دلیل عدم ترمیم این نقطع از معبر عمومی در هاله ای از ابهام قرار دارد! این قسمت از ریزش برای کانال فاضلاب است و شرکت آبفا گیلان و اداره مرکز استان هم باید پاسخگو باشند

این سئوال در ذهن تداعی شده شهردار رشت و مدیر منطقه مربوطه شهرداری و نیز مدیر عامل آبفای گیلان و مدیر آبفای شهرستان رشت طی ماههای گذشته تاکنون از این نقطه از شهر بازدیدی به عمل آورده اند یا نیاورده اند و دلیل عدم مرمت سریع این تقاطع با قدمت بسیار قدیمی توسط شهرداری یا آبفا یا هر دو ،چیست؟

النهایه این یادداشت تلنگر برانگیز را با یکی از فرمایشات رهبر انقلاب خطاب به مدیران در باره مسئولیت پذیری به پایان می رسانیم و انتظار می رود آویزه گوش شهردار فعلی رشت، مدیر عامل آبفای گیلان و نیز مدیر آبفای شهرستان رشت قرار بگیرد و هر چه سریعتر دلایل عدم مرمت نقطه مورد نظر با ذکر دلیل و مستندات در اختیار افکار عمومی قرار بدهد : اگر توان مدیریتی ندارید ، مسئولیت نپذیرید

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :