کاشف اسرار- یکی از واحدهای فعال اداره کل دادگستری گیلان ،” اداره بایگانی راکد ” می باشد که محل نگهداری پرونده های قضایی مختومه شده می باشد که در محوطه دادگستری کل جنب استخر شنا واقع شده و راه دسترسی به آنبا مراجعه حضوری درب های ورودی انتظامات بلوارهای چمران و مدرس شهر رشت و کسب اجازه از مامورین مستقر است.

شهروندی چنان چه یکی از طرفین پرونده مختومه شده مدني، جزايي و امور حسبي باشد و نیاز به مطالعه و اخذ اوراق داشته باشد باید با مراجعه به شعبه ای که طرح و مختومه شده باشد و تسلیم درخواست کتبی نسبت به رویت پرونده و احتمالا اخذ اوراق پرونده اقدام کند.

شهروند متقاضی رویت و اخذ اوراق پرونده از شعبه بدوی،تازه خوان اول راه را سیر می کند که درخواست او بدون ثبت در دبیرخانه مرجع قضایی و هم چنین عدم تسلیم تصویر و شماره نامه صادره از سوی شعبه ،باید مدتی صبر بکند تا پیک پرونده را از بایگانی راکد ،اخذ و در صورت کسب اطلاع متقاضی به وسیله کارمند شعبه ،به شعبه مراجعه و پرونده درخواستی را مطالعه و در صورت امکان اخذ کپی کند.

برخی از شهروندان از روند اتلاف وقت برای ارسال پرونده از بایگانی راکد دادگستری گیلان به شعبه قضایی گلایه دارند به طوری که شهروندی در 22 تیر ماه امسال به یکی از شعبات محاکم حقوقی رشت واقع در محله چله خانه این شهر ،مراجعه و با گذشت حدود 18 روز پرونده درخواستی به شعبه تسلیم نشده است.

این در حالی است اگر شهروندی طی این مدت با کسب مجوزات از طریق مرز زمینی با وسیله نقلیه وارد ترکیه شده بود به قاره اروپا رسیده بود،این سئوال در ذهن تداعی شده : “آیا ارسال پرونده از بایگانی راکد به شعبه قضایی نزدیک به سه هفته توجیه پذیر است؟”

از رئیس قوه قضاییه که مدتی کوتاه عهده دار این سمت شده و سالها سمت ” معاون اول رییس قوه قضاییه ” را بر عهده داشت ، سئوال می شود : ” آیا از از اتلاف وقت برخی مراجعین برای اخذ پرونده از بایگانی راکد دادگستری گیلان اطلاع دارید ؟

آیا ” غلام حسین محسنی اژه ای ” دریافت درخواست شهروندان متقاضی پرونده بدون ثبت در دبیرخانه مرجع قضایی،ارائه رسید ثبت اتوماسیون اداری و پس از آن ارائه تصویر، شماره و تاریخ نامه صادره، توسط شعبه قانونی می دانید ؟

النهایه این یادداشت را با سخنان ششم تیر ماه 1397 رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و مسئولان وقت قوه قضاییه به پایان می رسانیم که تأکید کردند: قوه قضاییه باید «مظهر عدالت» و «ملجأ مورد اطمینان و پناهگاه آرامش بخش مردم» برای احقاق حقوق فردی و عمومی باشد .

اعتماد افکار عمومی را با تبلیغ درست یعنی انعکاس هنرمندانه و مؤثر واقعیات و عملکرد دستگاه قضایی و نیز حرکت و تحول مستمر درونی به‌ دست آورد”.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :