کاشف اسرار-آخرین شهردار منتخب پنجمین دوره شورای شهر رشت که با حکم وزیر کشور به سمت شهردار منصوب و مشغول به کار شد ، در دومین جلسه ششمین دوره شورا در روز جاری، کلید دار ساختمان بلدیه شد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،” سید محمد احمدی ” اهل شهرستان فومن و ساکن رشت ،از آبان ماه سال گذشته عهده دار این سمت شده ، با انتخاب مجدد، رشت نفس راحت کشید ، شهر ، قربانی انتخاب سرپرست یا شهردار جدید نشد.

فرمانداری شهرستان های رودبار،لاهیجان و شهرستان رشت ، معاون توسعه مدیریت منابع انسانی استانداری و مشاور استاندار گیلان در سوابق وی مشاهده می شود.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :