کاشف اسرار-شهرستان لنگرود تنها یک مرکز به ارائه خدمات تزریق واکسیناسیون کووید 19 دارد که محل استقرار آن سیلوی مستقر در دانشکده پرستاری و مامایی شرق گیلان است.اکنون این مرکز فقط به کسانی که دوز اول واکسن را استفاده کردند مبادرت به خدمات تزریق دوز دوم می پردازد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی کاشف اسرار از لنگرود،د تزریق دوز اول و کسانی که هنوز موفق به استفاده از دوز اول واکسن نشدند در این مرکز متوقف شد و باعث نگرانی و نارضایتی شدید شهروندان لنگرودی شد .

عدم توجه به سلامت جسمی و روحی روانی شهروندان توقف و عدم تسریع در روند واکسیناسیون از سوی مشمولان و عدم توسعه مکانهای ارائه خدمات واکسیناسیون بروز نگرانی و انتقادات شدید شهروندان لنگرودی شده است تا حدی که در گفتگو با خبنگار ما،خواهان توسعه و گسترش مکانهای ارائه خدمات واکسیناسیون به منظور جلب رضایت شهروندان در ارائه خدمات دهی بیشتر واکسیناسیون و پیشرفت در روند انجام واکسیناسیون به شهروندان لنگرودی شدند.

تصویری از تنها مرکز خدمات واکسیناسیون کوبید 19 که در محل دانشکده پرستاری مامائی شرق گیلان در لنگرود منتشر می شود و نشان می دهد طبق این نوشته به دلیل کمبود و نبود واکسن در حال حاضر تزریق واکسن کووید 19به شهروندان لنگرودی متوقف شده و فقط نوبت دوم آسترازنکا زده می شود. / خبرنگار : حبیب هوشیار

پایان یام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :