کاشف اسرار-11 آذر ماه 1397 شمسی بود وزیران عضو شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۹۹۸۷۴/ت ۵۴۰۴۶ ک مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۷ تصویب کردند: آقای سید مهدی نقوی و جایگزین آقایان حمید مرتضایی و همچنین امین افقی جایگزین محمد علی نجفی شده و به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی منصوب شدند و این تصویب نامه در تاریخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۷ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

به گزارش کاشف اسرار ،چند روزی می باشد دوره فعالیت امین امین و سید مهدی نقوی ” به پایان رسیده و این سئوال در اذهان تداعی شده آیا دوره فعالیت این دو کارمند دولت تمدید می شود یا خیر ؟ آیا تمدید گردیده و تاکنون اطلاع رسانی نشده است ؟ شورای عالی مناطق آزاد کشور یا سازمان منطقه آزاد انزلی با مستندات پاسخگوی افکار عمومی باشند

” امین افقی ” از چهره های اصلاح طلب محسوب می شود که در دوره فعالیت دولت ” محمود احمدی نژاد ” به عنوان مدیر روابط عمومی سازمان منطقه آزاد انزلی فعالیت داشت و در دولت ” حسن روحانی ” با ارتقای سمت عهده دار سمت های عضویت در هیات مدیره و نیز معاون امور بندری سازمان مذکور شد.

” سید مهدی نقوی ” هم مدتی سرپرستی سازمان مذکور را بر عهده داشت و پس از مدت کوتاه جای خود را به ” علی اوسط اکبری مقدم ” داد و مدیر عامل نشد.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :