کاشف اسرار- 16 تیر ماه 1398 بود خبر انتصاب ” ارسلان سالاری درود خانی ” به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان انتخاب ، رسانه ای و معرفی شد.

از انتصاب ” سالاری درود خانی ” به این سمت 2 سال و 11 ماه و 9 روز سپری گردیده و انتصاب او مقارن با فعالیت ” جلال برشان بود “

با آغاز فعالیت ” سالاری درود خانی ” وی با اخذ تصمیم ،نسبت به تغییر ” جلال برشان ” از این سمت و ” انتصاب ” مازیار محمدی الیزه ” در این پست به تاریخ اردیبهشت ماه 1400 گرفت و دیری نپایید ” محمدی الیزه ” با این سمت خداحافظی کرد و ” اسماعیل نور صالحی ” عهده دار این سمت دولتی شد.

” نور صالحی ” هم اردیبهشت ماه امسال با این سمت وداع کرد و ” ژاله مرتضوی ” این سمت بر عهده گرفت و نتیجه گرفته می شود زمان تصدی پست سرپرستی و سپس ریاست” سالاری درود خانی ” چهار نفر کارمند عهده د ار مسئولیت مدیریت مرکز بهداشت بوده و این سوال در ذهن تداعی شده است : ” چرا عدم ثبات مدیریت مرکز بهداشت مرکز استان گیلان وجود دارد ؟

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :