کاشف اسرار -یک عضو شورای شهر رشت به برخی اظهارنظرها پیرامون اتفاقات رخ داده در جلسه استیضاح شهردار معزول در صفحه مجازی خود در اینستاگرام واکنش نشان داد.

رضا عاشری ” نوشت : «جهت استحضار مردم فهیم رشت و اصحاب محترم رسانه

بعضی از عزیزان نوشتند که شما ۴ نفر دنبال خائن بین خودتون باشید. کسی که رای به استیضاح داده و الان داره تکذیب میکنه به هر دلیلی

من دردم و حرفم اینه که ما ۴ نفر برگه با علامت قانع شدم رو به هم نشون دادیم قبل از اینکه آراء رو در گلدان بریزیم. چون به چشممون رای سه نفر دیگر رو دیدیم درخواست بررسی رو خطاب به فرماندار نوشتیم.

توضیح من در گوش آقای عزیزی این بود که یک برگه کهنه‌س معلومه دو سه ساعت تو جیب کسی مونده. برگه رو پیدا کردم و پرت کردم که توی فیلم مشخصه»

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :