کاشف اسرار – چهل وچهارمین جلسه علنی شورای اسلامی بندرانزلی با موضوع انتخاب هیات رییسه جدید شورای اسلامی شهر، برگزار شد و در این جلسه پس از برگزاری انتخابات به صورت رای گیری مخفی، هیات رییسه جدید شورای اسلامی شهر بندرانزلی برای دومین سال دوره ششم شورا انتخاب و معرفی شدند.

در این جلسه «شعبان جعفری» برای دومین سال به عنوان رییس شورای اسلامی شهر بندرانزلی انتخاب شد، وی تنها کاندیدای این جایگاه بود که با ۵ رای و ۲ رای سفید از ۷ رای ماخوذه توانست رییس جدید شورای اسلامی شهر بندرانزلی شود.

« سید ابراهیم مرتضوی» تنها کاندیدای نایب رییسی شورا با کسب ۶ رای موافق و یک رای سفید از ۷ رای ماخوذه به عنوان نایب رئیس شورای اسلامی شهر بندرانزلی برگزیده شد. همچنین برای پست منشی شورا نیز کسی کاندید نشد و رای گیری صورت نگرفت.

« مه سیما نصیری» تنها کاندیدای خزانه داری شورا با کسب ۴ رای موافق و ۳ رای سفید از ۷ رای ماخوذه به عنوان خزانه دار شورای اسلامی شهر بندرانزلی انتخاب شد.

« محمدرضا صفری» تنها کاندیدای سخنگوی شورا با کسب ۶ رای موافق و ۱ رای سفید از ۷ رای ماخوذه به عنوان سخنگوی شورای اسلامی شهر بندرانزلی برگزیده شد.

در انتها برای بار دوم نیز برای سمت منشی شورا کسی کاندید نشد و اعضا با رای گیری مخفی با ۴ رای از ۷ رای ماخوذه(سه رای سفید)، آقای هادی حیدری را به عنوان منشی شورا انتخاب کردند.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :