کاشف اسرار -مدیر کل تامین اجتماعی گیلان با بیان اینکه توجه به گسترش پوششهای بیمه ای به اقشار مختلف جامعه از رویکردها و ماموریت های اصلی این سازمان است افزود : از اواسط دهه 80 امکان بیمه پردازی خادمین دائمی مساجد با شرایط ویژه فراهم گردید . 

علی حسین نژاد با بیان اینکه تلاش جهت پوشش های مناسب بیمه ای برای یکایک شهروندان با اولویت گروههای آسیب پذیر و دارای سطح معیشتی پائین از تدابیر اتخاذ شده در سنوات مختلف بوده است اظهار داشت : بر این اساس خادمین دائمی مساجد به عنوان یکی از گروههای هدف با معرفی اداره اوقاف و امور خیریه از پوشش بیمه ای تامین اجتماعی برخوردار هستند .

وی خاطر نشان کرد : اکثریت افراد شاغل در این بخش به استناد قوانین و بخشنامه های اولیه از 20 درصد معافیت بیمه ای بهره برده و تنها 7 درصد حق بیمه را پرداخت مینمایند و دولت متعهد به پرداخت سهم کارفرما است، این عزیزان برای پرداخت حق بیمه هر ماه تا پایان ماه بعد فرصت داشته و تاخیر سه ماهه در پرداخت حق بیمه منجر به خروج از شمولیت مذکور میگردد و در حال حاضر قریب به 1 هزار و 500 نفر از خادمین مساجد تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان قرار دارند . 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :