کاشف اسرار – سرپرست شهرداری رشت ، اظهارکرد: در روزهای اخیر خبری مبنی بر کاهش حقوق دریافتی نیروهای نگهبان شرکتی منتشر گردیده است که با توجه به مدارک و مستندات قانونی، انتشار این خبر نتیجه برداشت نادرست می‌باشد.

سید مجتبی خدمت بین دانا گفت: پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری رشت از اولین اولویت های مجموعه مدیریت شهری به شمار می رود. در همین راستا حقوق و مزایای نیروهای نگهبان شهرداری در مرداد ماه ۱۴۰۱ همچون ماه های گذشته و بر اساس طرح طبقه بندی شهرداری رشت به طور کامل واریز گردید.

وی ادامه داد: کاهش حقوق انجام شده، به دلیل کسورات بیمه تکمیلی برخی از نیروهای شرکتی که به طور اختیاری و با توافق کارکنان با شرکت پیمان کاری صورت گرفته بود، انجام شد، ضمنا در مرداد ماه سال جاری اضافه کار نیروهای نگهبان فضای سبز به ۱۷۰ ساعت افزایش و به طور کامل پرداخت گردید.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :