کاشف اسرار – 23 آذر ماه امسال بود ” بازرس کل گیلان ” برای حسن اجرای امور طی یک نامه با طبقه بندی ” عادی ” به 22 شهردار که نهاد تحت مدیریت آنان عضو سامانه ” انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ” می باشند تذکری مبنی بر الزام به پاسخگویی صادر کرده و این امر سبب شده برخی از شهرداران به تکاپو افتاده و از طریق سامانه در حال پاسخگویی هستند.

به گزارش کاشف اسرار ” یکی از شهردارانی که مورد تذکر ” سجاد ده ده جانی ” قرار گرفت ، ” شهرداری سیاهکل ” به مدیریت ” کمیل بائوج لاهوتی ” فرزند ” مهرداد ” نماینده سابق مردم ” لنگرود ” در مجلس شورای اسلامی می باشد که مراسم معارفه اش” 26 آذر 1390 ” برگزار شد.

شهرداری سیاهکل به عنوان عضو سامانه طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ” موظف بود حداکثر ده روز کاری از زمان وصول درخواست اطلاعات توسط شهروند ، پاسخگو باشد ولی طبق مستندات موجود متاسفانه با بی توجهی و ترک فعل شهرداران سابق ( ایمان محمد پور نیک‌ بین ) و فعلی ( مهرداد بائوج لاهوتی ) قرار گرفت .

شهروندی در 9 دی ماه 1399 ، 12 شهریور 1399 و 21 شهریور ماه 1341با ثبت درخواست های جداگانه در سامانه مذکور ، خواستار ارائه اطلاعات شد ولی شهرداری مذکور پاسخگو نشد تا این که با ورود بازرس کل گیلان ، این نهاد جواب های جداگانه به شهروند با هویت معلوم ارائه کرد که خارج از مهلت مقرر بود ، ترک فعل صورت گرفت و نسبت به اجابت تقاضا مبنی بر ارائه اطلاعات خواسته شده اقدامی نگردید.

ماده 22 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مقرر می دارد : ارتكاب عمدي اعمال زير جرم مي‌باشد و مرتكب به پرداخت جزاء نقدي از سيصدهزار (300.000) ريال تا يكصدميليون (100.000.000) ريال با توجه به ميزان تأثير، دفعات ارتكاب جرم و وضعيت وي محكوم خواهد شد:
الف ـ ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون.
ب ـ هر فعل يا ترك فعلي كه مانع انجام وظيفه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يا وظيفه اطلاع‌رساني مؤسسات عمومي برخلاف مقررات اين قانون شود.
ج ـ امحاء جزئي يا كلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني.
د ـ عدم رعايت مقررات اين قانون در خصوص مهلت هاي مقرر.
چنانچه هر يك از جرائم يادشده در قوانين ديگر مستلزم مجازات بيشتري باشد همان مجازات اعمال مي‌‌شود.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :