کاشف اسرار – مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان در راستای افزایش تعامل و همکاری های دو جانبه با شرکای اجتماعی و بخش خصوصی با روسای مراکز طرف قرارداد از جمله مدیران عامل بیمارستانهای پارس، گلسار، قائم و رئیس داروخانه کیایی رشت دیدار و از آنان قدردانی کرد .

حسین ابراهیمی ” ضمن قدردانی از طرفین قرارداد  که درامر ارائه خدمت به بیمه شدگان تامین اجتماعی نهایت تلاش خود را به کار گرفته اند اظهار داشت؛تعامل و همکاری های دوجانبه با شرکا اجتماعی و همچنین رفع چالشهای آنها از اولویتهای مدیریت درمان استان است چرا که نتیجه این همکاریها و تعاملات، افزایش کیفیت خدمت رسانی و در نهایت رضایتمندی  بیمه شدگان تامین اجتماعی است.


در این دیدارها روسا و نمایندگان طرفین قرارداد ضمن تشکرو ابراز خورسندی از نگاه مدیریت درمان استان درراستای افزایش همکاریهای دوسویه و رفع چالشهای موجود عنوان کردند؛ در حال حاظر با توجه به افزایش شدید هزینه ها برای تامین دارو و تجهیزات، بزرگترین دغدغه مراکز خصوصی مسئله تامین نقدینگی است که الحمدلله با توجه خاص مدیر درمان استان به این مسئله و همچنین حضورو تلاشهای کارشناسان خبره مدیریت درمان تامین اجتماعی استان، رسیدگی به پرونده ها و پرداختی ها در نزدیک ترین زمان ممکن انجام می شود که به طور یقین تداوم این روند سبب افزایش ارائه خدمت با کیفیت به بیمه شدگان تامین اجتماعی می شود.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :