کاشف اسرار – پیش از روز دوشنبه 15 اسفند1401 طی آئینی که با حضور مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و به اتفاق معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین گیلان در دفتر مدیرکل نوسازی مدارس استان برگزار شد، ذیحساب جدید اداره کل معرفی و از خدمات صادقانه ذیحساب سابق تقدیر به عمل آمد.

مدیر کل نوسازی مدارس گیلان طی سخنانی ضمن پرداختن به نقش و جایگاه مهم ذیحساب در ادارات، گزارش مختصری از عملکرد این اداره کل و همچنین وضعیت ساخت و ساز فضاهای آموزشی در استان را ارائه کرد.

علی دقیق ” ذیحسابی را به عنوان یکی از شغل های حساس یاد کرد و افزود: ذیحسابان باید به عنوان ناظری امین روند اجرای قوانین مالی در ادارات را بدرستی هدایت نموده و خدا را شاکریم که ما از این نعمت، برخوردار بودیم.

وی با اشاره به اینکه ارتباط و همکاری حسنه این اداره کل با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در چند سال اخیر، مثال زدنی است، افزود: خوشبختانه تعامل سازنده و مستمر بین ذیحساب و اداره کل و رعایت و نظارت دقیق بر اجرای قوانین و مقررات، محیط قانونمند و سالمی را ایجاد و تقویت نموده است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان با آروزی سلامتی برای ذیحساب سابق و آرزوی موفقیت برای ذیحساب جدید، تصریح نمود: امیدوارم ذیحسابان ادارات منشا خیر و برکت برای سازمان و نظام جمهوری اسلامی باشند.

علیرضا نوروزی بهمبری ” از تعامل سازنده و مطلوب اداره کل نوسازی مدارس با ذیحساب ابراز خرسندی نموده و اذعان داشت: این تعامل سازنده و مطلوب  دوره افتخار آفرینی را برای دارایی استان ایجاد و خدا را بابت این نعمت بزرگ شکر گزاریم.

وی با تشکر از مجموعه کارکنان و تیم مدیریتی اداره کل نوسازی مدارس، ابراز داشت: خدمات و عملکرد شایسته این عزیزان باعث شد که ما در این اداره کل هیچ گونه حاشیه ای نداشتیم.

گفتنی است مریم ناجی فر به عنوان ذیحساب جدید اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیلان معرفی و از زحمات محمود عاطفی ذیحساب سابق این اداره کل تقدیر به عمل آمد.Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :