کاشف اسرار – طبق نظرسنجی های به عمل آمده از مراجعین به مراکز درمانی تامین اجتماعی به روش الکترونیکی و از طریق سامانه CRM، در سه ماهه بهار 1402 مدیریت درمان استان گیلان با کسب 85% رضایتمندی در رتبه سوم کشوری قرار گرفت.

به گزارش واحد روابط عمومی مدیریت درمان گیلان : در این نظرسنجی که شاخص های متعددی مورد ارزیابی قرار گرفت، مدیریت درمان استان طبق نظر پاسخگویان با 96درصد رضایت مندی  اعلام نمودند که در صورت نیاز مجدد به درمانگاه مراجعه می نمایند. همچنین مدیریت درمان استان گیلان توانست با کسب 86 درصد رضایتمندی از نحوه برخورد همکاران مراکز درمانی و میزان ارائه خدمات داروخانه در رتبه دوم کشور قرار گیرد.
خاطر نشان می گردد مدیریت درمان استان در چهار فصل گذشته سال1401 جزء استان های برتراز لحاظ کسب بالاترین میزان رضایت مندی بین مدیریت درمانهای تامین اجتماعی کشور بود.

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :