کاشف اسرار-چند روزی می باشد واحدهای تجاری و گردشگری مستقر در محدوده فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی به دلیل شیوع کرونا تعطیل اعلام شده و این تعطیلی تا پایان هفته جاری ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،این تعطیلی برای کنترل و جلوگیری از شیوع ویروس مذکور بوده اقدامی خوبی می باشد ولی این سئوال در ذهن تداعی شده تکلیف واحدهایی که با تصمیم مدیریت سازمان منطقه آزاد انزلی تعطیل شده چه می شود و چه کسانی جبران ضرر و زیان آنان را می کند.

واحدهای تعطیل شده در مجتمع های تجاری”ستاره شمال”و “ونوس”باید حق اجاره به مالک،شارژ ماهیانه به هیات مدیره مجتمع،هزینه های آب،برق،گاز و کارگر بپردازند،متصدیان این واحدها باید درآمدی داشته باشند تا بتوانند هزینه های معمول ماهیانه را پرداخت کنند.

آیا دستگاههای خدمات رسان آب،برق ،گاز و تلفن ، هیات مدیره های مجتمع های تجاری و سازمان منطقه آزاد انزلی از حق خود در ایام تعطیلی واحدها گذشت می کنند،یا نسبت به اعمال تخفیف و استمهال بدهی تا اردیبهشت ماه سال 1399 اقدام می کنند؟

انتظار می رود مدیرعامل یا سخن گوی سازمان منطقه آزاد انزلی هر چه سریعتر نسبت به روشن گری در این باره بپردازند .

نویسنده : خلیل اخوان اصغری

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :